SAKRAMENT BIERZMOWANIA

W czwartek  25  kwietnia podczas uroczystej Mszy św. o godz. 17.00 Ksiądz Arcybiskup Józef Kowalczyk udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z naszej parafii. Młodzi ludzie wyrazili pragnienie przyjęcia darów Ducha Świętego. Zostali oni otoczeni  modlitwą Ks. Biskupa oraz wszystkich osób uczestniczących w tej uroczystej Mszy świętej: kapłanów oraz osób najbliższych – rodziców i świadków bierzmowania.
Przez ręce Księdza Arcybiskupa, sam Bóg posłał Swojego Ducha, aby uzdolnić ich do bycia odważnymi świadkami wiary na drogach, którymi będą kroczyć.

Obejmijmy bierzmowanych, młodych ludzi swoją modlitwą, aby zechcieli otworzyć swoje serca na działanie Ducha Świętego i aby umocnieni Jego darami  podejmowali odpowiedzialne decyzje oraz kształtowali swoje życie w miłości i prawdzie….
Aby dbali o to, by rozwijało się w nich  zasiane  Boże ziarno.

Módlmy się także za ich rodziny, aby poddając się ciągle ożywczemu działaniu Ducha św. były wspólnotami prawdziwej wiary i miłości.

Więcej zdjęć

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.