Domowy Kościół

Rys historyczny - Domowy Kościół, gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie (www.dk.oaza.pl) pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy ich żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.
Do kogo jest ta wspólnota skierowana - do wszystkich małżeństw sakramentalnych
Co jest głównym celem - odkrycie łask płynących z sakramentu małżeństwa, dbałóść o jedność małżeńską, wspólne zbliżenie małżonków do Boga i siebie
Jak często odbywają się spotkania – raz w miesiącu(do trzech godzin). Dzień jest wyznaczany na spotkaniu, uwzględniający możliwości czasowe wszystkich małżeństw. Na tym spotkaniu modlitewno-formacyjnym, dzielą się doświadczeniami z życia, wspierają się wzajemną modlitwą.
Ile małżeństw jest na takim spotkaniu - według zasad Domowego Kościoła krąg (czyli grupa małżeństw) może tworzyć od 4-7 małżeństw.
Ile kręgów jest w naszej parafii- W naszej parafii działają cztery kręgi (ok. 20 małżeństw).
Zapraszamy wszystkie chętne małżeństwa do włączenia się w to piękne dzieło aby jak powiedział św. Jan Paweł II rodzina Bogiem była silna.