Wolontariat Ojca Pio

Dzieło Wolontariatu w służbie chorym i samotnym jest odpowiedzią na rosnącą w świecie, również w naszej Parafii, potrzebę bycia człowieka z człowiekiem, w jego trudach życia i radościach. Dzieło to ma pomóc nam wszystkim zrozumieć, że tworzymy rodzinę parafialną i nikt z nas nie musi być sam. Możemy obdarowywać siebie wzajemnie dobrem, które mamy w sobie, choć nasze doświadczenia i koleje życiowe są tak różne.
„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był darczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością” 
Jan Paweł II, Płock 8 września 1991

Patronem naszego Wolontariatu jest Św. Ojciec Pio, który zapatrzony w Chrystusa pokazuje nam jak od Niego czerpać siłę i korzystać „z każdej okazji, którą nam dano do tego, aby czynić dobro”. (Epist. IV, s.875).

Powstanie grupy Wolontariatu poprzedziły spotkania modlitewne i formacyjne. W Eucharystii karmiliśmy się miłością u samego jej Źródła, słuchaliśmy pięknego świadectwa wolontariatu s.Augustyny ze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika, ubogacaliśmy siebie swoim doświadczeniem.

Od grudnia 2014r. grupa kilkunastu wolontariuszy (w różnym wieku, wykonujących prace w różnych zawodach) ofiarowując swój czas, stara się pomagać tym spośród naszej rodziny parafialnej, którzy tę pomoc zgodzili się przyjąć. Razem uczymy się robić małe rzeczy z wielką miłością.

Opiekunem Wolontariatu Ojca Pio jest ks. Krzysztof Walkowski – Proboszcz.