Duszpasterze

Proboszcz:
       – Ks. Krzysztof Walkowski           
 
Wikariusze:
       - Ks. Krzysztof Kubaszewski
       - Ks. Marcin Wawrzyniak