Duszpasterze

Proboszcz:
       – Ks. Krzysztof Walkowski           
 
Wikariusze:
      – Ks. Rafał Pęchorzewski
      – Ks. Krzysztof Pecyna