Oaza Dzieci Bożych

Oaza Dzieci Bożych to wspólnota dziecięca, jedna z gałęzi Ruchu Światło-Życie, którego założycielem był ksiądz Franciszek Blachnicki. Inne gałęzie Ruchu Światło-Życie to: Oaza Młodzieżowa oraz Oaza Rodzin (Domowy Kościół). Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie stara się formować dojrzałych i świadomych chrześcijan oraz służyć ożywianiu lokalnych wspólnot Kościoła.

W naszej parafii od listopada 2018 roku istnieje wspólnota Oaza Dzieci Bożych (około 20 dzieci). Spotykamy się w soboty (oprócz I soboty miesiąca) w salce na plebanii o godz. 10.00. Spotkanie trwa około 45 minut. Głównym celem oazy dziecięcej jest przybliżenie dzieci do Pana Jezusa, a także przypominanie wartości chrześcijańskich.

Zapraszamy wszystkie dzieci od 4 lat do 12, które chcą wspólnie przez modlitwę, śpiew i zabawę  poznawać Pana Jezusa i stawać się Jego przyjaciółmi.

Opiekunem jest ks. Krzysztof Pecyna.