Dziecięce Ognisko Misyjne

Od lat przez życie naszej parafii przewijały się dzieci zaangażowane w dzieło misyjne należące do  Szkolnego Ogniska Misyjnego działającego przy Szkole Podstawowej nr 9, skupiające dzieci z różnych parafii. Ognisko to stało się inspiracją do powołania parafialnej wspólnoty o podobnym charakterze.

W Niedzielę Misyjną 20 października 2013 r., na Mszy św. o godz. 11.15, po ciekawie przedstawionej przez „małych misjonarzy” ze Szkolnego Ogniska historii Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, ks. Proboszcz zaprosił wszystkie dzieci z parafii do włączenia się w to wielkie misyjne dzieło.

Pierwsze spotkanie Ogniska Parafialnego odbyło się w piątek 25 października 2013 r. w Oratorium. Dzieci poznały znaczenie nazwy: Ognisko Misyjne, dowiedziały się, że są małymi misyjnymi iskierkami i usłyszały, jakie to stawia przed nimi zadania. A głównym ich zadaniem jest modlitwa za misjonarzy i dzieci z krajów misyjnych – dlatego każde, comiesięczne spotkanie, dzieci rozpoczynają i kończą wspólną modlitwą.

Ale spotkania to także działanie: animacja, pomoc potrzebującym, poznawanie pracy misjonarzy.

Oto kilka ważniejszych inicjatyw, jakie do tej pory podjęły dzieci:

  • W ostatnią niedzielę Adwentu 2013 r. dzieci rozprowadzały po dwóch Mszach św. sianko na wigilijny stół. Akcja ta spotkała się z dużą ofiarnością parafian. Mali misjonarze zebrali 665,50 zł. Pieniądze te zostały przekazane na wsparcie ogólnopolskiej akcji Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci pomocy najmłodszym mieszkańcom Republiki Konga.
  • Przygotowanie laurek dla chorych parafian z okazji Światowego Dnia Chorego i modlitwa w ich intencji.
  • Wystawienie przedstawienia misyjnego pt. „Okpik” w czasie rekolekcji wielkopostnych dla dzieci.
  • Zorganizowanie spotkania z siostrą Krystyną Zachwieją – misjonarką pracującą od czterech lat w Angoli, w Afryce.
  • Przygotowanie uroczystej oprawy liturgii Mszy św. dla dzieci w Niedzielę Misyjną 19 października 2014 r. (Modlitwa wiernych, procesja z darami).
  • Sprzedaż Kalendarzy Misyjnych na rok 2015.
  • Spotkanie z ks. Marianem Zalewskim, misjonarzem pracującym przez wiele lat w Papui Nowej Gwinei i w Meksyku.
  • Kolejna akcja „Sianko na wigilijny stół”. Tym razem dzieci zbierały pieniądze dla swoich rówieśników z Indii. Dzięki dużej ofiarności parafian zebrały blisko 700 zł.

Obecnie na spotkania, które obywają się raz w miesiącu (w ostatni piątek miesiąca o godz. 17.00), przychodzi od 10 do 14 dzieci. Każde z nich stara się tak, jak potrafi realizować główne cele Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci: na miarę swoich możliwości spieszyć z pomocą potrzebującym rówieśnikom w krajach misyjnych i pracującym wśród nich misjonarzom, wspierać ich swoimi codziennymi modlitwami i ofiarami.

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do naszej wspólnoty!

Opiekunem Ogniska Misyjnego jest pani Ewa Zachwieja.