Liturgiczna Służba Ołtarza

Przy ołtarzu

Mało kto maże wyobrazić sobie Mszę świętą bez ministrantów. Na przestrzeni lat służbie liturgicznej swój czas poświęciło wielu młodych Parafian.

Ministranci i lektorzy w sposób szczególny uczestniczą w Eucharystii poprzez bliskość z Bogiem i ołtarzem, na którym dokonuje się największy cud przeistoczenia. Służba przy ołtarzu jest bardzo wymagająca. Jest ona stałą i długą formacją, mobilizującą do sumienności, systematyczności, a także odpowiedzialności.

Charakterystyka  Liturgicznej Służby Ołtarza (LSO)

- Ministrant: Ministrant troszczy się o należyte przygotowanie ołtarza, szczególnie chleba i wina. Posługuje kapłanowi przy ołtarzu. Zna symbolikę ołtarza, naczyń i szat liturgicznych. Ołtarz otacza szacunkiem i troską. W naszej Parafii posługuje 15 ministrantów.

 - Lektor: Ministrant Słowa Bożego. Poznaje dokładnie Pismo Święte, które odczytuje podczas Mszy Św. Spełnianie tej funkcji wymaga nieustannej formacji oraz przygotowania czytań. Lektor troszczy się o przygotowanie Liturgii Słowa. Stara się żyć zgodnie z czytanym Słowem Bożym. W liturgii może także wypowiadać słowa modlitwy wiernych oraz śpiewać psalm. W naszej Parafii tę funkcję pełni 9 osób. Oprócz lektorów, Słowo Boże w czasie Mszy św. czytają również ludzie dorośli.

- Ceremoniarz: Jest to najwyższy stopień w formacji liturgicznej, który uzyskuje się po skończeniu diecezjalnego kursu dla ceremoniarzy. Ceremoniarz odpowiedzialny jest za całościowe przygotowanie liturgii, przeprowadzenie prób oraz czuwanie nad przebiegiem i porządkiem obrzędów. Poznaje najważniejsze zasady liturgiczne i zgłębia ducha całej liturgii. W naszej Parafii posługuje 3 ceremoniarzy, a 2 lektorów uczestniczy jeszcze w kursie.