Chórek dziecięcy „Nutki Bogumiła”

„Napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach". (Ef 5,18-19)

 „Kto śpiewa, ten dwa razy się modli”. św. Augustyn

Chórek dziecięcy  „Nutki Bogumiła” skupia dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. W każdą sobotę spotykamy się na próbie o godz. 10.00 w salce na plebanii.
Swoim śpiewem ubogacamy niedzielne Msze św. dla dzieci o godz. 11.15. W ten sposób pragniemy wspólnie modlić się i pomagać innym przeżywać Eucharystię jak najpiękniej.
Cieszymy się, że razem  – tak  prosto i pięknie – możemy wyrazić naszą miłość do Pana Boga. Uczymy się sercem rozumieć sens słów zawartych w pieśniach. Uczymy się również jak być radosnymi dziećmi Boga.

Opiekunem duchowym chórku „Nutki Bogumiła” jest Ks. Proboszcz.
Śpiewu,  a także wielkiej radości jaką  śpiew ze sobą niesie, uczy prowadząca nasz chórek, pani Daria Czekalska – organistka. Pani Daria czuwa nad wszystkim  i zapewnia oprawę muzyczną. Podczas prób i Mszy św.  pomocą służą  oraz grą na gitarze wzbogacają tę oprawę również: Agnieszka Wietrzykowska, Anna Hauke, Grzegorz Hauke i Klaudia Gruszczyńska.

W chórku śpiewa ponad dwadzieścioro dzieci, ale nigdy nie jest nas za dużo…
Zapraszamy wszystkie dzieci do włączenia się w tę modlitwę śpiewem, ku chwale Pana Boga. Wszystkich starszych natomiast, których Bóg obdarzył umiejętnością gry na instrumencie muzycznym zachęcamy do wsparcia naszego wspólnego dzieła.