ZMIANY PERSONALNE W NASZEJ PARAFII

Na mocy dekretu Księdza Prymasa z dnia 17 czerwca  posługę w naszej wspólnocie zakończył ks. Krzysztof Pecyna, który  mianowany został wikariuszem w parafii pw. Świętego Ducha we Wrześni. W niedzielę 26 czerwca podczas Mszy św. o godz. 12.30 uroczyście pożegnaliśmy ks. Krzysztofa, dziękując  mu za sześcioletnią posługę pośród nas, za towarzyszenie nam w radościach i troskach, a nade wszystko za otwieranie naszych serc na Chrystusa… Księdzu Krzysztofowi życzymy pięknych owoców posługi w nowej parafii, poddawania się z ufnością i radością wszystkim Bożym planom.

W naszej wspólnocie parafialnej serdecznie witamy nowego wikariusza, ks. Marcina Wawrzyniaka, noeprezbitera, który zgodnie z wolą Księdza Prymasa od 1 lipca 2022r. rozpoczął posługę w naszej parafii.  Księdzu Marcinowi życzymy potrzebnych łask Bożych w jego posłudze pośród nas oraz radości, jaką niesie wspólne patrzenie na Chrystusa…

 

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Msza św. dziękczynna na zakończenie roku szkolnego dla uczniów Szkoły Podstawowej  nr 9 zostanie odprawiona w piątek 24 czerwca o godz. 8.00. Serdecznie zapraszamy Dyrekcję, Grono Pedagogiczne, Pracowników Szkoły, wszystkie Dzieci oraz Rodziców. Chcemy wspólnie podziękować Panu Bogu za każde doświadczenie, zdobytą wiedzę, za radości i za to, co było trudem. Za wszystko i wszyskich, dzięki którym nauczyliśmy się żyć mądrzej i kochać bardziej…

Czytaj dalej

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Wierzymy Panie… że Ty jesteś „Chlebem Żywym, który zstąpił z nieba” (por. J 6,51), że pozostajesz z nami w Eucharystii, dajesz nam swoje Ciało i Krew, abyśmy mogli żyć z Ciebie…
16 czerwca, w  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zgromadzeni wokół eucharystycznego stołu, idący w procesji z Jezusem w Najświętszym Sakramencie szukaliśmy tej prawdy w głębi swojego serca… W moim sam na sam z Jezusem.

Czytaj dalej

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY

 

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

W niedzielę 15 maja dzieci z klas 4-tych z naszej Parafii przeżyły rocznicę swojej Pierwszej Komunii Świętej. Uroczysta Msza Św., podczas której dzieci oraz ich rodzice wspólnie podziękowali Panu Bogu za ten wyjątkowy dar, została odprawiona o godz. 12.30.
Co zmieniło się przez ten rok? Ile spotkań z Jezusem w Komunii Św.?  Co z poruszeniem serca dzieci i ich rodziców?

Czytaj dalej

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Spotkanie najpiękniejsze z możliwych… z Żywym Bogiem – w Komunii Świętej. Któż z nas pojmie ten wielki cud? To pierwsze spotkanie z Chrystusem w Eucharystii dzieci z klas trzecich z naszej parafii przeżyły w czterech grupach, w dwie kolejne niedziele (1 i 8 maja). 
Jezus… Miłość, tak potężna i zarazem tak pokorna, że przychodzi „w kruszynie Chleba”, by zamieszkać w sercach najmniejszych… Wielka to radość dla całej wspólnoty parafialnej.

Czytaj dalej

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

NABOŻEŃSTWA MAJOWE

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ, ALLELUJA!!!

„Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego.
Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział”. (Z Ewangelii wg Św. Mateusza)
 
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, pragnę złożyć Wam Kochani, płynące z głębi mojego serca życzenia, otaczając Was pamięcią i modlitwą. Niech te dni będą dla nas szkołą Miłości, która nie cofa się przed trudnościami i cierpieniem, która bezinteresownie daje siebie aż do końca, która ma swoje źródło w Bogu, który do końca nas umiłował. Pozwólmy, by ta Miłość dla nas ukrzyżowana, otuliła nas i umocniła. Uczmy się Jej i naśladujmy Ją, bo tylko taka Miłość ostatecznie prowadzi do radości zmartwychwstania, bo tylko taka Miłość nadaje sens naszemu życiu.
Życzymy, błogosławionych, pełnych pokoju i radości Świąt naszego odkupienia. Pamiętający w modlitwie,
Wasi Duszpasterze
Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

TRIDUUM PASHALNE

„Oto wszystko czynię nowe” Ap 21, 5
Przeżywamy Wielki Tydzień. Przed nami Święte Triduum Paschalne, najważniejsze dni całego roku liturgicznego. Podczas tych trzech dni, będących jednym świętem, stajemy przed najważniejszymi wydarzeniami naszego odkupienia – tajemnicą Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Oto spełnia się obietnica naszego wyzwolenia. Chrystus daje nam udział w swoim Zmartwychwstaniu. Dlatego niech nic w tych dniach nie będzie ważniejsze niż On, nasz Bóg. Trwajmy z Chrystusem – zapatrzeni, zasłuchani, w uniżeniu, z otwartymi sercami… Gotowi na to, by Jego Pascha stała się naszą paschą, naszym przejściem z ciemności do światła, naszym nowym życiem. Nie oddzielajmy Jego życia od naszego. Bo „On się miłością przybił do naszego życia”. Czy  przyjmuję tę miłość, czy przyjmuję Jego ofiarę? Odnajdźmy siebie z Nim w Wieczerniku, w samotności i bólu ogrodu Getsemani, pod Jego Krzyżem … Ale również razem z Nim – w prawdziwej radości Zmartwychwstania.

Czytaj dalej

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe