NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE

Zbliża się październik, miesiąc poświęcony  modlitwie różańcowej.
Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.

Modląc się, będziemy wpatrywać się w Maryję, odkrywać Jej cichą obecność w naszej codzienności, Jej wierność, Jej gotowość na wypełnianie woli Bożej.   Jej matczynemu wstawiennictwu zechcemy powierzać nasze sprawy…, a nade wszystko wraz z Nią będziemy kierować nasze serca ku Chrystusowi.

Czytaj dalej

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA ZA TEGOROCZNE ZBIORY

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich…”
W niedzielę 11 września podczas Mszy św. o godz. 12.30 wspólnie dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne zbiory, za chleb, którym chcemy się dzielić. Dziękowaliśmy również rolnikom za trud ich codziennej pracy.
Dożynki parafialne to nasze wspólne święto radości  – nie tylko rolników, ale również tych, którzy korzystają z owoców ich pracy. Przypominał o tym Ks. Proboszcz sprawując tę Mszę św. dziękczynną, podczas której pobłogosławiony został chleb i wieńce żniwne, przyniesione przez rolników na ołtarz Pana.

Czytaj dalej

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

MSZA ŚW. INAUGURUJĄCA NOWY ROK SZKOLNY

Zapraszamy uczniów, rodziców i całe Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 9 na Mszę św. inaugurującą nowy rok szkolny i katechetyczny, która odprawiona zostanie 1 września (czwartek) o godz. 9.00.
Pragniemy wspólnie prosić Boga o błogosławieństwo i piękne owoce codziennej pracy uczniów, wychowawców i katechetów. Niech to będzie czas zdobywania nowej wiedzy, ale również czas kształtowania naszych serc i sumień, naszego wzrastania w wierze.

Czytaj dalej

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

TELEFON DO KSIĘDZA DYŻURNEGO

Od lipca br., uaktywniony został nr telefonu do Księdza Dyżurnego. W ważnych sprawach i nagłych przypadkach, prosimy o kontakt z kapłanem pod numerem tel.: 605 106 426.

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

DZIĘKUJEMY KSIĘŻE MARCINIE…

… za 5 lat w naszej Parafii, za świadczenie o Chrystusie  - słowem i życiem, byśmy i my chcieli żyć Jego miłością.
29 czerwca, podczas Mszy św. o godz. 18.30,  pożegnaliśmy Ks. Marcina Korybalskiego, który przeniesiony zostaje do Parafii pw. Świętej Trójcy w Strzelnie. 
Msza św.,  tajemnica eucharystycznej obecności Chrystusa – Tego, który posyła… by nieść Dobrą Nowinę. Była ona wyrazem dziękczynienia za posługę  Ks. Marcina pośród nas.  

Czytaj dalej

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

BŁOGOSŁAWIONYCH WAKACJI

Rozpoczęły się wakacje…  Zasłużony czas odpoczynku  - dla jednych od obowiązków szkolnych, dla innych – od pracy.
W piątek 25 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 wraz z gronem pedagogicznym, uczestnicząc we Mszy św. o godz. 8.00 wspólnie dziękowali za cały rok nauki, który pozwolił im wzbogacić się o nową wiedzę, doświadczenia, przeżycia. Pozwolił im wzrastać – dzięki Bożej łasce, trosce rodziców, kapłanów, katechetów, wychowawców.

Czytaj dalej

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

DZIĘKCZYNIENIE ZA 13 LAT KAPŁAŃSTWA

We wtorek 21 czerwca, na Mszy św. o godz. 18.30 kapłani wyświęceni w 2003 roku, wraz z naszym Proboszczem, ks. Krzysztofem Walkowskim wspólnie dziękowali za 13 lat kapłaństwa. To niecodzienne wydarzenie w życiu naszej Parafii – móc gościć w naszej świątyni tylu Księży Jubilatów, sprawujących wspólnie Eucharystię. Naszym uczestnictwem w tej  Mszy św., jako wspólnota parafialna, pragnęliśmy wyrazić wdzięczność Panu Bogu za dar ich kapłaństwa.

Czytaj dalej

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

ODPUST PARAFIALNY

Uroczystości Odpustowe ku czci Patrona naszej Parafii, bł. Bogumiła, miały w tym roku wyjątkowy charakter. Do tego święta przygotowywaliśmy się duchowo Nowenną trwającą od 1 do 9 czerwca. Na czuwaniu modlitewnym spotykaliśmy się każdego dnia o godz. 20.15. Dobremu Bogu zawierzaliśmy mieszkańców całej naszej Parafii, prosząc o wstawiennictwo naszego Patrona.

Czytaj dalej

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

W piątek 3 czerwca obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To dzień, w którym wpatrując się w pełne miłości serce naszego Zbawiciela,  pragniemy czerpać z tego niewyczerpanego źródła wody żywej. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest również Dniem Modlitwy o Świętość Kapłanów.
Uroczysta Msza św
. w naszym kościele została odprawiona o godz. 18.30, a po niej przeszliśmy z Jezusem w Najświętszym Sakramencie w procesji wokół kościoła do ołtarza przygotowanego ku czci Serca Pana Jezusa.

Czytaj dalej

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

ZAKOŃCZENIE OKTAWY BOŻEGO CIAŁA

W czasie Oktawy Bożego Ciała trwaliśmy z zapatrzeniu w Jezusa Eucharystycznego, niosąc Najświętszy Sakrament codzienne w procesji, by ukazywać światu i by móc samemu  przyjąć prawdę, że On, ukrzyżowany i zmartwychwstały jest ciągle z nami.  Żywy Bóg, prawdziwy, kroczący naszymi drogami, karmiący nas swoim Ciałem.
2 czerwca, na zakończenie Oktawy Bożego Ciała, po Mszy św. o godz. 18.30 wyszliśmy z Jezusem w Najświętszym Sakramencie w uroczystej procesji do czterech ołtarzy wokół naszego kościoła, sławiąc Go i wielbiąc, ścieląc przed Nim dywan z kwiatów.

Czytaj dalej

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe