Koło Żywego Różańca


«Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca». (św. Jan Paweł II)

 

Z Ceremoniału Żywego Różańca:

"Żywy Różaniec oznacza:

- Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.

- Życie wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi. (…)

- Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada piętnaście* osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – piętnaście* tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej".
____________

*dwadzieścia – po ogłoszeniu Listu Apostolskiego Rosarium Virginis Mariae, Ojca Św. Jana Pawła II, w którym wprowadził do Różańca 5 nowych Tajemnic Światła.


W naszej Parafii istnieją:

  • dwie Róże Matek, której Patronami są: Bł. Bogumił oraz Św. Jan Paweł II
  • Róża mieszana (kobiet i mężczyzn) – Patronka: Św. Teresa od Dzieciątka Jezus
  • Róża Małżeństw – Patronka:  Św. Gianna Beratta Molla.

Każda z Róż powinna liczyć 20 osób (lub par małżonków). Nie wszystkie nasze Róże są pełne.
Jeśli ktoś chciałby dołączyć do Żywego Różańca, serdecznie zapraszamy na nasze comiesięczne spotkanie.

Opiekunem Żywego Różańca jest Ks. Proboszcz