Odnowa w Duchu Świętym

W naszej Parafii od kilku tygodni trwa Seminarium Odnowy w Duchu Świętym. Mamy nadzieję, że owocem tego cyklu katechez będzie zawiązanie się w Parafii wspólnoty modlitewnej.

Czym jest to seminarium? Jaki jest jego cel? W słowach zaproszenia na to wydarzenie przed kilkoma tygodniami, ks. Marcin Modrzyński, Archidiecezjalny Koordynator Odnowy w Duchu Świętym, który to seminarium prowadzi w naszej Parafii, skierował do nas takie słowa:

"Co to za wydarzenie? Ci, którzy przeżyli już ten czas, mówią, że to czas uzdrowienia i dotyku samego Boga. Nie trzeba pakować manatków i drałować na drugi koniec Polski. Wszystko jest na miejscu. W rodzinnej parafii. Poza tym: to rekolekcje rozciągnięte w czasie. Nie trzeba drążącą ręką wypisywać tygodnia urlopu.

Seminarium Odnowy w Duchu Świętym to forma rekolekcji „w domu” przeznaczonych dla młodzieży ponadgimnazjalnej i osób dorosłych. Codzienna osobista modlitwa plus cotygodniowe spotkanie we wspólnocie. Trwające 10 tygodni rekolekcje kształtują trzy elementy: katecheza, spotkania modlitewne w dużych i małych grupach. Całość wieńczy pełna ognia modlitwa o przyjęcie darów Ducha Świętego. Tu nie „zachwala się” Pana Jezusa, opowiadając o tym, jaki jest fajny. Nie ma też teoretyzowania bez praktyki. Modlitwa wspólnotowa nie tylko kończy całe rekolekcje, ale jest ich nieodłączną częścią.

To przygoda, która powtarza się we wszystkich częściach świata. Poruszenie Ducha Świętego obejmuje wszystkie kontynenty, warstwy społeczne, wszystkie środowiska. Odnowa w Duchu Świętym jest tak jak odnowa wiosny w przyrodzie. Kiedy przypatrujecie się temu, co czyni wiosna w przyrodzie, zauważacie, że przemienia absolutnie wszystko; dotyka kwiatów, drzew, ziemi, śpiewu ptaków. Dotknięcie wiosny przemienia wszystko, co istnieje w przyrodzie. Podobnie Odnowa w Duchu Świętym dotyczy wszystkiego, co należy w człowieku przemienić – odnowić. Jest ona odkryciem – przez każdego z nas – tajemnicy Zesłania Ducha Świętego.

Przypatrzmy się kim byli Apostołowie przed Pięćdziesiątnicą … A potem spójrzmy na nich po Zesłaniu Ducha Świętego. Musimy przyznać, że przemienili się całkowicie. Przed Zesłaniem Ducha Świętego byli lękliwi, bojaźliwi, brakowało im odwagi, zamknęli się w murach, bo obawiali się tłumów. A potem przychodzi Tajemnica Zesłania w huraganie i w ogniu… Oto drzwi się otwierają i ci sami Apostołowie – przemienieni – rozpoczynają głosić Jezusa Chrystusa.

Nawrócenie polega, więc na tym, że pozwalamy Chrystusowi w pełni być w sobie. Zaczynamy być chrześcijanami, czyli Chrystusowymi. Trzeba, abyśmy patrzyli oczyma Chrystusa, abyśmy mówili ustami Chrystusa, abyśmy kochali sercem Chrystusa … Wtedy pozwalamy mu działać tak jak chce. Wtedy On zaczyna przemieniać, uzdrawiać, uwalniać z nałogów.

Chcielibyśmy zaprosić Cię na wyjątkowy czas, który może odmienić Twoje życie.

Jesteśmy wspólnotą, w której jest miejsce dla każdego. Dzielimy się tym, czego sami doświadczyliśmy. Odkryliśmy Boga, który nie jest teoretycznym pojęciem, ale Kimś bliskim. W pewnym momencie swojego życia zrozumieliśmy, że nasze dotychczasowe, czysto formalne chrześcijaństwo, jest tylko namiastką życia w Bogu, bo On pragnie dać nam o wiele więcej! Więcej niż możemy się spodziewać! Jezus powiedział s. Faustynie: „W jednej chwili mogę dać więcej, niż Ty zapragnąć możesz”. Taki jest Bóg, którego spotkaliśmy. To, co dotychczas budziło w nas niechęć i znudzenie – modlitwa, lektura Pisma Świętego, sakramenty święte – stało się fascynującym spotkaniem z Bogiem, które daje napęd naszemu życiu. Chcemy się tym dzielić, dlatego zapraszamy właśnie Ciebie".