ZMARTWYCHWSTAŁ PAN !!! ALLELUJA!!!

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, życzymy Wam Kochani Parafianie, Szanowni Goście i Sympatycy naszej Parafii, wszelkiego dobra, prawdziwej radości i Bożego błogosławieństwa. Niech Chrystusowa Miłość, która objawiła się w całej swej pełni w ofierze Krzyża, staje się dla nas źródłem mocy w trudnościach, światłem w ciemnościach, nadzieją w przeciwnościach, a moc Zmartwychwstałego Pana, niech odrodzi nasze serca, niech wyzwala nas z naszych grzechów  i pomaga trwać w prawdziwej wolności, czyniąc nas świadkami Boga, który jest Miłością. Radujmy się, bo Jego Zwycięstwo uczyniło to możliwym. Alleluja!

Otaczając Was wszystkich modlitwą
Wasi Duszpasterze
This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.