TRIDUUM PASCHALNE

Niedzielą Palmową Męki Pańskiej weszliśmy w obchody Wielkiego Tygodnia.
Przed nami Święte Triduum Paschalne, najważniejsze dni całego roku liturgicznego.
Triduum Paschalne rozpoczyna się Mszą św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, a kończy Nieszporami w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.
Te trzy dni, podczas których rozważamy tajemnicą Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, stanowią tak naprawdę jedno święto. To Święto Paschalne, tajemnica  przejścia ze śmierci do życia…, tajemnica naszego odkupienia.

Trzeba nam  głęboko wejść w misterium tych dni, by spotkać Chrystusa, by naprawdę uwierzyć, że On daje nam udział w swoim Zmartwychwstaniu.

Już dziś Chrystus zaprasza nas do wspólnego trwania w Wieczerniku, w  ogrodzie Getsemani, na Golgocie… Tam, gdzie pragnie ujrzeć mnie i Ciebie, gdzie daje siebie… z miłości…

„… to Miłość, która czyni wszystko, dosłownie wszystko i do końca!, by być z człowiekiem i dla niego. W tych Trzech Świętych Dniach przeżywać możemy szczególną intensywność Miłości – Boga obecnego w wydarzeniach aktualizujących się w Liturgii i przedłużających się w mojej codzienności.Ks. Tomasz Schabowicz

Pozwólmy ogarnąć się tej Miłości. Przyjmijmy ofiarę Chrystusa.
Pozwólmy, by On zbawił Ciebie i mnie…

W Wielki Czwartek obchodzimy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, podczas której Jezus ustanowił Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa.
O godz. 10.00 w katedrze sprawowana będzie Msza św. Krzyżma, podczas której kapłani zgromadzeni z biskupem odnowią swoje przyrzeczenia kapłańskie. Pamiętajmy w tym dniu w modlitwie o naszych kapłanach.
W naszym kościele Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.30, a po niej czuwanie przy Jezusie Eucharystycznym w tzw. Ciemnicy aż do godz. 23.00.

Wielki Piątek jest upamiętnieniem męki, ukrzyżowania i śmierci naszego Zbawiciela. Chcemy uczestniczyć w Jego wielkim cierpieniu. W tym dniu nie sprawuje się Eucharystii.
Od godz. 9.00  Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy.
O godz. 15.00 Droga Krzyżowa i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, którym rozpoczniemy Nowennę przed Niedzielą Miłosierdzia.
O godz. 18.30 Liturgia Męki Pańskiej, a następnie przeniesienie Pana Jezusa do Grobu i Adoracja do godz. 23.00.

Wielka Sobota naznaczona jest wielkim milczeniem. To dzień skupienia, adoracji.
Od godz. 9.00 Adoracja Pana Jezusa w Grobie.
Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny w kościele co pół godziny, od 10.30 do 16.30.
O godz. 15.00 Nowenna do Miłosierdzia Bożego.
O godz. 20.00  Liturgia Wigilii Paschalnej, a po niej uroczysta Procesja Rezurekcyjna wokół kościoła. Prosimy zabrać ze sobą świece.
 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest dniem wielkiej radości ze Zmartwychwstania.
Msza św. Rezurekcyjne o godz. 6.00. Nie będzie w tym dniu Mszy św. o godz. 7.00, pozostałe Msze św. wg stałego porządku: 8.00, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00.
O godz. 15.00 Nowenna do Miłosierdzia Bożego.

Głębokiego przeżycia Triduum Paschalnego…, ku prawdziwej radości Zmartwychwstania.

Admin

 Więcej zdjęć

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.