NOWI MINISTRANCI

W IV niedzielę Wielkiego Postu  wspólnota Służby Liturgicznej powiększyła się o trzech  nowych ministrantów: Aleksandra, Piotra i Jakuba, którzy podczas Mszy św. o 11.15 uroczyście zostali włączeni do grona LSO parafii bł. Bogumiła. Nowopromowani na wezwanie odpowiedzieli "Jestem", czym wyrazili gotowość do pełnienia funkcji ministranta w zgromadzeniu liturgicznym.


Nowym ministrantom życzymy radości ze służby przy Ołtarzu Pana. Niech przyniesie ona piękne owoce w ich życiu, niech zbliża do samego Boga. Niech będą oni świadkami Pana Jezusa – w domu, w szkole, wśród rówieśników.
Zapraszamy jednocześnie wszystkich chętnych chłopców do pełnienia posługi ministranckiej.

Admin

Więcej zdjęć

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.