WIZYTACJA KANONICZNA I BIERZMOWANIE

12 października był wyjątkowym dniem dla naszej całej wspólnoty parafialnej. To dzień wizytacji kanonicznej. W naszej parafii gościliśmy Księdza Biskupa Radosława Orchowicza. Ksiądz Biskup spotkał się z wieloma osobami – z kapłanami posługującymi w parafii, pracownikami kościoła i biura parafialnego, przedstawicielami wszystkich wspólnot, Radą Duszpasterską i Ekonomiczną, by w ten sposób poznać życie naszej Parafii, być pośrodku naszych trosk i radości. W tym, co budujemy wspólnie – wpatrując się w Jezusa.

 

Pięknym wydarzeniem tego dnia było spotkanie Księdza Biskupa z chorymi, podopiecznymi Domu Opieki dla Osób Starszych i Chorych, mieszczącego się na terenie naszej parafii. Ksiądz Biskup z ojcowską troską pochylił się nad ich cierpieniem i bólem…
Punktem centralnym dnia była Msza św. wizytacyjna o godz. 18.00, z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania młodzieży z klas II szkół średnich. Uroczyście powitaliśmy Dostojnego Gościa w naszej świątyni – najpierw w drzwiach kościoła uczynił to Ksiądz Proboszcz Krzysztof Walkowski, skąd w procesji Ksiądz Biskup z asystą udał się do ołtarza. W modlitwie wzywaliśmy orędownictwa bł. Bogumiła, Patrona naszej Parafii. Przy ołtarzu naszego Gościa powitali przedstawiciele Rady Parafialnej i rodzice bierzmowanej młodzieży, prosząc o udzielenie Sakramentu Bierzmowania swoim dzieciom. Następnie Ksiądz Proboszcz złożył sprawozdanie z życia Parafii z ostatnich 6 lat, bogatych w piękne wydarzenia budujące i umacniające naszą rodzinę parafialną.
Krótko po tym rozpoczęła się Msza św., podczas której Ksiądz Biskup Radosław Orchowicz, udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z naszej parafii. Piękna to dla nas chwila, kiedy mogliśmy wspólnie z Księdzem Biskupem i naszymi kapłanami uczestniczyć w Eucharystycznej Ofierze przy tym ołtarzu, przy którym miało miejsce wiele sakramentalnych początków w naszym życiu… i wiele bliskich spotkań z Jezusem.
Jak zgromadzonych w wieczerniku apostołów Chrystus napełnił mocą Ducha Świętego, tak w tym dniu, w „naszym parafialnym wieczerniku”, Chrystus, przez ręce Biskupa, posłał Ducha Świętego, aby tych młodych ludzi uzdolnić do bycia Jego odważnymi świadkami.
Ksiądz Biskup modlił się o dary Ducha Świętego dla bierzmowanych – o ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Następnie każdy z bierzmowanych został namaszczony przez Biskupa świętym krzyżmem, przyjmując przez jego ręce dar Ducha Świętego.
Tak umocnieni darami Ducha Świętego, bierzmowani młodzi ludzie naszej Parafii mają stać się świadomymi apostołami Chrystusa, głosicielami Jego Ewangelii – na drogach, po których przyjdzie im kroczyć, wśród ludzi, których spotkają w swoim życiu. Mają być światłem…
Nie jest to zadanie łatwe.  
Młodzi zostali otoczeni również modlitwą wszystkich osób uczestniczących w tej uroczystej Mszy świętej: Kapłanów naszej Parafii, Księdza wicedziekana Krzysztofa Woźniaka oraz osób najbliższych – rodziców i świadków bierzmowania.
Na zakończenie uroczystości młodzież podziękowała Księdzu Biskupowi  za udzielenie Sakramentu Bierzmowania, kapłanom naszej Parafii za przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu, a także rodzicom, wychowawcom, katechetom – za wszystko co uczynili, by przybliżyć ich do Boga.

Ciepłe słowa do bierzmowanych i ich rodziców skierował Ksiądz Proboszcz. Wyraził swą wdzięczność wobec rodziców, przypominając im jednocześnie o ich powinności bycia dla swoich dzieci pierwszym wzorem tego, co znaczy żyć według Ducha Świętego. Młodych ludzi zapewnił o swoim wsparciu i modlitwie. Prosił, aby młodzi pamiętali, że zawsze, ilekroć się zagubią, znajdą tu – w kościele, w Bogu i w kapłanach –  oparcie, otwarte drzwi i otwarte serce…
 
Następnie Ksiądz Biskup udzielił wszystkim zebranym w świątyni swego pasterskiego błogosławieństwa.
 
Otaczając modlitwą bierzmowaną młodzież, życzymy im by współpraca z Bożą łaską była widoczna w ich wyborach i postawach życiowych. By swoje życie kształtowali z odwagą –  w prawdzie i miłości Chrystusowej.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.