UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

„Ja jestem Chlebem Żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” J 6, 51
8 czerwca obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). Zatrzymujemy się tego dnia nad cudem Eucharystii, w której Jezus Chrystus, Żywy Bóg staje pośród nas. On także dziś łamie dla nas chleb, daje nam siebie, abyśmy mieli życie z Niego… 
Ta ofiara eucharystyczna uczy nas jak – idąc za Chrystusem – czynić dar z siebie…  Trzeba nam ciągle, na nowo zgłębiać tajemnicę Eucharystii, trzeba nam uwierzyć, że Jezus jest obecny pośród nas, a Jego Ciało jest dla nas umocniemniem na drodze do wieczności.

Po uroczystej Mszy św. o godz. 12.30 wyszliśmy w procesji eucharystycznej na ulice naszego osiedla, z Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Ołtarze przygotowane na trasie procesji, tak bogate w wymowie, zatrzymywały nas… Zapewniały, że Chrystus zawsze na nas czeka … Były też zaproszeniem Chrystusa do wsłuchania się Jego Słowo, wołaniem o trwanie w komunii z Nim. I  wreczcie wołaniem o dzielenie się miłością przez służbę drugiemu człowiekowi…
„Przyjdźcie…”
„Słuchajcie…” 
„Jedzcie… Pijcie…” 
 „Miłujcie” 
Tymi słowami Chrystus posyła nas na nasze drogi. Pragnie, abyśmy stali się jak On, który z miłości uniża samego siebie… kocha i służy…

„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!” J 15, 9
Ks. Proboszcz prosił nas, abyśmy tę miłość nieśli innym, nieśli światu.  Byśmy dzielili się nią… Na tę drogę otrzymaliśmy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Ks. Proboszcz wyraził wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do tego, abyśmy mogli pięknie przeżyć to spotkanie z Jezusem wychodzącym na nasze drogi – osobom, które przygotowały ołtarze oraz oprawę Mszy św. i procesji.

Do czwartku włącznie trwa Oktawa Bożego Ciała. Msze św. z procesją w dni powszednie o godz. 18.30, a w niedzielę o godz. 18.00. W Oktawie nabożeństwa czerwcowe odprawiamy po Mszy św. wieczornej. Po nabożeństwie wyrusza procesja wokół. Zapraszamy dziewczynki do sypania kwiatów, do niesienia różańca oraz dzieci komunijne w albach.

Przejdź do całej galerii

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.