PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Tak czekałem na tę chwilę
by usłyszeć głos Twój Panie…

Na to niezwykłe spotkanie czekały dzieci i… czekał On, Jezus Chrystus, Bóg Żywy. Tak kochający i tak pokorny, ukryty w delikatnym chlebie…
I Komunia Święta, dzień pierwszego, pełnego uczestnictwa w sakramentalnym cudzie Eucharystii.
Dzieci z naszej Parafii przystępowały do I Komunii Świętej w dwie pierwsze niedziele maja podczas Mszy św. o godz. 11.15  ( 7 maja – grupa 87 dzieci oraz 14 maja – 60 dzieci).


W ten uroczysty dzień oczy i serca dzieci i wszystkich zebranych w świątyni kierowały się ku Jezusowi, który w swej miłości nieskończonej zechciał zamieszkać w sercach tych, którzy przyjmują Jego Ciało. Teraz w sposób szczególny do tej komunii, do tego zjednoczenia z nim zaprosił dzieci. To wielka radość dla całej wspólnoty parafialnej.
„Uroczysty dzień Komunii – śpiewały dzieci -
jest największą mą radością.
Jezus Żywy w moim sercu
dziś objawił miłość swą.” (…)

Każda chwila tej Eucharystii – błogosławieństwo rodziców, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, wspólny śpiew, modlitwy i dary składane na Ołtarzu Pańskim – miały wielką wymowę i przybliżały dzieci do tego pięknego spotkania – sam na sam z Jezusem, w cichości serca…

To spotkanie naznaczone jest tak wielką miłością Boga, który przychodzi by dać życie… i byśmy to życie mieli „w obfitości”. Ks. Proboszcz mówiąc dzieciom jak cenny jest ten dar, który otrzymują od Jezusa, życzył im by to spotkanie stało się początkiem pięknej drogi w przyjaźni z Jezusem. Na całe życie. Rodziców zaś Ks. Proboszcz prosił, by zawsze przyprowadzali swe dzieci do Chrystusa, a swoim życiem pokazywali jak żyć z Nim w wielkiej bliskości i zażyłości.

Po zakończonej Eucharystii w procesji, którą z dziećmi poprowadził Ks. Proboszcz dzieci złożyły  przy pomniku Jana Pawła II, wypisane na  papierowych serduszkach prośby, które w tym ważnym dla nich dniu, za wstawiennictwem św. Jana Pawła II,  chciałyby zanieść samemu Chrystusowi… Najpiękniejsze i najszczersze, dziecięce…
W dzień I Komunii, o godz. 19.00 dzieci wraz z rodzicami raz jeszcze zgromadziły się w naszym kościele na nabożeństwie majowym, a po jego zakończeniu otrzymały pamiątki I Komunii Świętej – obraz, a także Pismo Święte Nowego Testamentu.

Przez cały ubiegły tydzień dzieci z I grupy przychodziły na nabożeństwo majowe i Mszę św. o godz. 18.30.
Od 15 maja trwa tzw. biały tydzień dla dzieci z II grupy komunijnej.  Wszystkie dzieci wraz z rodzicami zapraszamy codziennie na nabożeństwo majowe o godz. 18.00 i Mszę św. o godz. 18.30. Niech to będzie czas wpatrywania się w Jezusa i czas wielkiego dziękczynienia za Jego dar miłości.

O to by dzieci potrafiły kroczyć drogą z Jezusem, karmiąc się Jego Ciałem w Eucharystii – módlmy się całą wspólnotą parafialną.

Admin

Galeria zdjęć

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.