UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA – RELACJA

„Ja jestem Chlebem Żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” J 6, 51
30 maja obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). Zatrzymujemy się tego dnia nad cudem Eucharystii, w której Jezus Chrystus, Żywy Bóg staje pośród nas. On także dziś łamie dla nas chleb, daje nam siebie, abyśmy mieli życie z Niego… 
Ta ofiara eucharystyczna uczy nas jak – idąc za Chrystusem – czynić dar z siebie…  Trzeba nam ciągle, na nowo zgłębiać tajemnicę Eucharystii, trzeba nam uwierzyć, że Jezus jest obecny pośród nas, a Jego Ciało jest dla nas umocniemniem na drodze do wieczności.Po uroczystej Mszy św. o godz. 12.30 wyszliśmy w procesji eucharystycznej na ulice naszego osiedla, z Jezusem w Najświętszym Sakramencie.

Ołtarze przygotowane na trasie procesji, tak bogate w wymowie, zatrzymywały nas… Były wołaniem o trwanie w komunii z Nim… Zapewniały, że Chrystus zawsze na nas czeka … Były też zaproszeniem uwierzenia Mu i pójścia za Nim…,. I  wreszcie ­- wołaniem o dzielenie się wiara i miłością… …
„Ja Jestem Chlebem Życia…”
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy…” 
„Ja was pokrzepię…” 
 „Dzielmy się wiarą jak chlebem..” 
Tymi słowami Chrystus posyła nas na nasze drogi. Pragnie, abyśmy stali się jak On, który daje siebie…

Niech Trwanie w komunii z Chrystusem rodzi w nas prawdziwą wiarę, dobro i miłość, którymi potem dzielić się będziemy… jak chlebem.

Jeśli będziemy wychodzili z każdej Eucharystii autentycznie „nakarmieni i przesiąknięci Chrystusową Miłością” – wtedy tajemnica tej Miłości będzie obecna w nas… i niesiona poprzez nas.

Na tę drogę otrzymaliśmy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Ksiądz Proboszcz wyraził wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do tego, abyśmy mogli pięknie przeżyć to spotkanie z Jezusem wychodzącym na nasze drogi – osobom, które przygotowały ołtarze oraz zadbały o piękną oprawę Mszy św. i procesji.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.