PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Spotkanie najpiękniejsze z możliwych… z Żywym Bogiem – w Komunii Świętej. Któż z nas pojmie ten wielki cud?
W dwie kolejne niedziele – 5 i 12 majadzieci z naszej Parafii po raz pierwszy uczestniczyły w pełni w Sakramencie Eucharystii, przyjmując Pana Jezusa do swoich serc. Jezus… Miłość, tak potężna i zarazem tak pokorna, że przychodzi „w kruszynie Chleba”, by zamieszkać w sercach najmniejszych… Wielka to radość dla całej wspólnoty parafialnej.

Dzień Pierwszej Komunii Świętej jest dla dzieci początkiem wielkiej zażyłości z Jezusem – na całe życie… „On dziś przytulił Was mocno do swego serca” – podkreślił ks. Proboszcz w homilii, życząc dzieciom, aby to pragnienie zjednoczenia się z Jezusem w Komunii  świętej, karmienia się Nim było w ich sercach zawsze  żywe i mocne, a owocem tej komunii była miłość, która urzeczywistniać się będzie w ich codzienności dziecięcej, potem  w dorosłości.
Rodziców dzieci pierwszokomunijnych prosił ks. Proboszcz o towarzyszenie dzieciom we wzrastaniu w miłości Chrystusowej. O to, by zawsze przyprowadzali swe dzieci do Chrystusa, a swoim życiem pokazywali jak żyć z Nim w wielkiej bliskości i zażyłości.
 
Każda z grup dzieci przeżywała następnie swój „biały tydzień” – dzieci przychodziły codziennie na nabożeństwo majowe i Mszę św. – by trwać w komunii z Jezusem i dziękować za dar Eucharystii.
 
O to by dzieci potrafiły odpowiadać na zaproszenie Jezusa, by w komunii z Nim odkrywały miłość, by chciały z dziecięcą radością nieść Go innym, a także o to, by miały przykład nas dorosłych, żyjących nauką Chrystusa – módlmy się całą wspólnotą parafialną.

 

 

 

 

 

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.