DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodzimy Dzień Świętości Życia. Jak co roku tego dnia każdy z nas ma możliwość włączenia się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Duchowa Adopcja to dzieło modlitewne w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Osoba podejmująca Duchową Adopcję każdego dnia, przez dziewięć miesięcy, otacza modlitwą jedno nienarodzone dziecko, znane jedynie Bogu, prosząc o jego uratowanie.
Osoby pragnące włączyć się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, będą mogły to uczynić w sobotę 25 marca w czasie Mszy św. o  godz. 18.30. Prosimy, by osoby te przyniosły ze sobą świece.

Za ten piękny dar miłości -  uratowane życie – już dziś dziękujemy Rodzicom adopcyjnym, bo Ci, za których się modlimy, jeszcze sami podziękować nie potrafią…

Zobowiązania adopcyjne :
1. Modlitwa codzienna:
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, i świętego Józefa -  proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo zostało przeze mnie adoptowane, a które znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam dałeś. Amen.
2. Codzienne odmówienie jednej Tajemnicy Różańca Św.
3. Dodatkowe, dobrowolne postanowienie

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.