ZMIANY PERSONALNE W NASZEJ PARAFII

Na mocy dekretu Księdza Prymasa z dnia 17 czerwca  posługę w naszej wspólnocie zakończył ks. Krzysztof Pecyna, który  mianowany został wikariuszem w parafii pw. Świętego Ducha we Wrześni. W niedzielę 26 czerwca podczas Mszy św. o godz. 12.30 uroczyście pożegnaliśmy ks. Krzysztofa, dziękując  mu za sześcioletnią posługę pośród nas, za towarzyszenie nam w radościach i troskach, a nade wszystko za otwieranie naszych serc na Chrystusa… Księdzu Krzysztofowi życzymy pięknych owoców posługi w nowej parafii, poddawania się z ufnością i radością wszystkim Bożym planom.

W naszej wspólnocie parafialnej serdecznie witamy nowego wikariusza, ks. Marcina Wawrzyniaka, noeprezbitera, który zgodnie z wolą Księdza Prymasa od 1 lipca 2022r. rozpoczął posługę w naszej parafii.  Księdzu Marcinowi życzymy potrzebnych łask Bożych w jego posłudze pośród nas oraz radości, jaką niesie wspólne patrzenie na Chrystusa…

 

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.