ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

W niedzielę 15 maja dzieci z klas 4-tych z naszej Parafii przeżyły rocznicę swojej Pierwszej Komunii Świętej. Uroczysta Msza Św., podczas której dzieci oraz ich rodzice wspólnie podziękowali Panu Bogu za ten wyjątkowy dar, została odprawiona o godz. 12.30.
Co zmieniło się przez ten rok? Ile spotkań z Jezusem w Komunii Św.?  Co z poruszeniem serca dzieci i ich rodziców?

Zadając te pytania dzieciom Ksiądz Proboszcz przywołał w pamięci ten niezwykły dzień, na który czekały z takim utęsknieniem… Ale czy tak samo tęskniliśmy potem za Nim w codzienności…? Pewne jest, że tęsknił On – Jezus Chrystus. Że czekał On…  na każdego z nas.
Tej tęsknoty za Jezusem Ks. Proboszcz życzył wszystkim dzieciom.

»Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie« – te słowa raz jeszcze przypomniał rodzicom Ks. Proboszcz, wskazując na to, co jest ich powinnością – rozpalanie iskry Bożej miłości w sercach dzieci, dawanie świadectwa bliskości z Jezusem przez swoje życie sakramentalne – tak, by mogło iść za tym piękne życie – codzienność przesiąknięta głęboką wiarą…
Codzienność, a nie tylko odświętność.
I nie tylko pięknie przeżywana pamiątka komunii, ale… życie –  w komunii z Bogiem.

Na zakończenie Mszy św. każde z dzieci złożyło na ołtarzu białą różę, w podziękowaniu za dar, jakim jest żywa obecność Jezusa w Sakramencie Eucharystii. Najpiękniejszym podziękowaniem jest zawsze jednak życie – w jedności z Bogiem.

Jezu ukryty w Eucharystycznym Chlebie, zostań z nami…

„Chryste, jak światło oświeć mnie i prowadź!
Chryste, jak tarcza osłoń mnie i ukryj! (…)
Chryste, bądź dziś we mnie, bądź i poza mną!”
Modlitwa św. Patryka

 

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.