TRIDUUM PASCHALNE – Celebracje i Transmisje online

„Oto wszystko czynię nowe” Ap 21, 5

Przeżywamy Wielki Tydzień.  Przed nami Święte Triduum Paschalne, najważniejsze dni całego roku liturgicznego. Podczas tych trzech dni, będących jednym świętem, stajemy przed najważniejszymi wydarzeniami naszego odkupienia – tajemnicą Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Oto spełnia się obietnica naszego wyzwolenia. Chrystus daje nam udział w swoim Zmartwychwstaniu. Dlatego niech nic w tych dniach nie będzie ważniejsze niż On, nasz Bóg. Trwajmy z Chrystusem – zapatrzeni, zasłuchani, w uniżeniu, z otwartymi sercami… Gotowi na to, by Jego Pascha stała się naszą paschą, naszym przejściem z ciemności do światła, naszym nowym życiem. Nie oddzielajmy Jego życia od naszego. Bo „On się miłoscią przybił do naszego życia”. Czy  przymuję tę miłość, czy przyjmuję Jego ofiarę? Odnajdźmy siebie z Nim w Wieczerniku, w samotności i bólu ogrodu Getsemani, pod Jego Krzyżem … Ale również razem z Nim – w prawdziwej radości Zmartwychwstania.
 
W tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną, w której się znaleźliśmy, uroczystości Triduum Paschalnego w liturgii Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wigilii Paschalnej Niedzieli Zmartwychwstania i kolejnych świątecznych dni, uczestniczyć mogą maksymalnie 44 osoby. Zachęcamy, by łączyć się duchowo z naszych domów za pomocą transmisji online z naszego kościoła.
 
W Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę kościół otwarty będzie w ciągu dnia, a także po zakończonej liturgii do godz. 21.30. Przypominamy, że jednocześnie w kościele przebywać mogą jednocześnie 44 osoby. Prosimy o odpowiedzialność.
 
DYŻUR SPOWIEDNICZY W WIELKI PONIEDZIAŁEK i WIELKI WTOREK : od godz. 17.00 do 20.00.
 
 
 
WIELKI CZWARTEK:
 
Obchodzimy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, podczas której Jezus ustanowił Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa.
Msza św. Krzyżma z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich w katedrze o godz. 10.00. Pamiętajmy w tym dniu w modlitwie o kapłanach.
 
Godz. 18.30 – Transmisja online Mszy św. Wieczerzy Pańskiej  za pośrednictwem naszej strony internetowej.
 
 
WIELKI PIĄTEK:
 
Jest upamiętnieniem męki, ukrzyżowania i śmierci naszego Zbawiciela.  W tym dniu nie sprawuje się Eucharystii.
 
Od godz. 9.00 okazja do Adoracji Pana Jezusa w Ciemnicy.
 
Godz. 15.00 – Transmisja online Droga Krzyżowa i Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia- za pośrednictwem naszej strony internetowej.
 
Godz. 18.30Liturgia Wielkiego Piątku – za pośrednictwem naszej strony internetowej.
 
 
WIELKA SOBOTA:
 
Naznaczona jest wielkim milczeniem. To dzień skupienia, adoracji, tęsknoty, oczekiwania…

 

Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny co pół godziny od godz. 9.00 do godz. 12.00 na placu wokół kościoła. Zgodnie z zarządzeniem Księdza Prymasa, prosimy by w obrzędzie tym uczestniczyła jedna osoba z rodziny. Prosimy również o zachowanie dystansu sanitarnego między sobą. Błogosławieństwa pokarmów przed śniadaniem wielkanocnym w gronie rodzinnym może również dokonać ojciec rodziny lub inna osoba. Formularz błogosławieństwa pokarmów możemy znaleźć poniżej.

Godz. 15.00 – Transmisja online Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia - za pośrednictwem naszej strony internetowej.
 
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO:
 
To dzień wielkiej radości ze Zmartwychwstania Chrystusa.

Sobota godz. 20.00Liturgia Wigilii Paschalnej – Transmisja online za pośrednictwem naszej strony internetowej.
 
W tym roku nie będzie procesji rezurekcyjnej .
 
Msza św. Rezurekcyjna (w tym roku bez uroczystej procesji) o godz. 6.00 – Transmisja online za pośrednictwem naszej strony internetowej.
 
Nie będzie Mszy św. o godz. 7.00.
 
Pozostałe Msze św. według porządku niedzielnego; dodatkowo Msza św. o godz. 16.00.
 
Godz. 10.00Uroczysta Msza św.Transmisja online za pośrednictwem naszej strony internetowej.
 
Godz. 15.00Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia -Transmisja online za pośrednictwem naszej strony internetowej.
 
 
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY:
 
Msze św. według porządku niedzielnego; dodatkowo Msza św. o godz. 16.00.
 
Godz. 10.00Uroczysta Msza św.Transmisja online za pośrednictwem naszej strony internetowej.
 
 
OD WIELKIEGO PIĄTKU DO NIEDZIELI MIŁOSIERDZIA (11 kwietnia):
codziennie o godz. 15.00 odprawiana będzie Nowenna do Bożego Miłosierdzia.
 
Życzymy wszystkim głębokiego przeżycia Triduum Paschalnego.
Radości Zmartwychwstania.

 


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO:

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,

t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
 
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
 
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
 
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
 
Albo:
 
Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.
 
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
 
Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
 
Wszyscy: Amen.
 
Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja
 
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.
 
Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
 
Wszyscy: Amen.

 

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.