DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodzimy Dzień Świętości Życia.
„Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili jego istnienia” – mówił Jan Paweł II – a nam, ludziom współcześnie żyjącym, trzeba się nad tą prawdą na nowo mocno pochylić.  I nie ustawać w modlitwie za tych, którzy są najbardziej bezbronni…
Każdy z nas ma możliwość włączenia się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Duchowa Adopcja to dzieło modlitewne w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Osoba podejmująca Duchową Adopcję każdego dnia, przez dziewięć miesięcy, otacza modlitwą jedno nienarodzone dziecko, znane jedynie Bogu, prosząc o jego uratowanie.

25 marca  Msze św.  o godz. 7.00, 17.30 i 18.30. Osoby pragnące włączyć się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, będą mogły to uczynić w czasie każdej Mszy św. Prosimy, by osoby te przyniosły ze sobą świece.

Za ten piękny dar miłości -  uratowane życie – już dziś dziękujemy Rodzicom adopcyjnym, bo Ci, za których się modlimy, jeszcze sami podziękować nie potrafią…

Zobowiązania adopcyjne :
1. Modlitwa codzienna:
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, i świętego Józefa -  proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo zostało przeze mnie adoptowane, a które znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam dałeś. Amen.
2. Codzienne odmówienie jednej Tajemnicy Różańca Św.
3. Dodatkowe, dobrowolne postanowienie

 

 

«Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię»(Jr 1,5)

 

 

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.