DZIĘKCZYNIENIE ZA ZBIORY

„Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich”.

W niedzielę 13  września podczas Mszy św. o godz. 12.30 przeżywaliśmy w naszej parafii święto dziękczynienia za tegoroczne zbiory. Płody ziemi – z których powstał chleb i piękne wieńce żniwne – przyniesione dziś zostały na ołtarz przez reprezentantów tych, którzy na co dzień pracują na roli. Podczas Mszy pobłogosławione zostało także ziarno zbóż na zasiew.

Wdzięczni za trud pracy rolników, nie przestajemy dziękować dobremu Bogu za wszystko, co otrzymujemy dzięki Jego łaskawości. To święto uświadamia nam tak wiele… Uczy postawy wdzięczności, o którą tak trudno we współczesnym świecie. Uczy szacunku dla ludzkiej pracy. Pokazuje również jak bardzo jesteśmy zależni od Boga.

Dzisiejsze Słowo Boże zaprasza nas jeszcze do czegoś więcej –  wskazywał Ks. Proboszcz –  by za naszym słowem, również tym słowem wdzięczności, szło nasze serce i nasze życie.
Potrzeba nam prostoty  i autentyczności… Potrzeba, aby nasze dziękczynienie płynęło z serc, które będą dążyły do tego, by być podobnymi do Serca Chrystusa. Słowa skierowane do nas Ks. Proboszcz zakończył prośbą, abyśmy wszyscy starali się na naszych drogach być ludźmi Boga…, ludźmi Miłości…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.