Z PANEM BOGIEM W NOWY ROK SZKOLNY

Już we wtorek, 1 września rozpocznie się nowy rok szkolny. Dla dzieci, rodziców i wychowawców to ważny czas, niosący radość, ale też niepewność. Za nami długi czas niełatwej nauki zdalnej, za nami – wakacyjny odpoczynek.
Przychodzi nam wszystkim zmierzyć się z nową, niełatwą rzeczywistością pandemii, która wymaga od nas odpowiedzialnych zachowań i podejmowania mądrych decyzji. Tak, aby trud codziennych obowiązków mógł przeradzać się w radość.
Niech to będzie rok pełen dobra, które dajemy innym, pełen nadziei i pokoju.

W niedzielę, 30 sierpnia, podczas Mszy św. o godz. 11.15 zostały poświęcone tornistry dzieci, które rozzpoczną naukę w klasie pierwszej. Natomiast 1 września zapraszamy dzieci wraz z rodzicami, a także grono pedagogiczne na Mszę św. o godz. 18.30, aby powierzyć Panu Bogu wszystko to, co mamy w sercach u progu rozpoczynającego się nowego roku szkolnego. Zechciejmy prosić Boga o siły, o potrzebne łaski, by czas zdobywania wiedzy był czasem naszego wzrastania – w mądrości i wierze.

Okazja do spowiedzi św.  – w czasie Mszy św. niedzielnej oraz w pierwszy piątek miesiąca.

Życzymy wszystkim, abyśmy umocnieni Bożą łaską z ufnością rozpoczęli kolejny, ważny etap naszego życia.
Błogosławionego nowego roku szkolnego.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.