BOŻE NARODZENIE

Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan (Łk 2, 10-12).

ON DAJE ŻYCIE !

 

 

Kochani Parafianie, Szanowni Goście, Drodzy Sympatycy naszej Parafii

 
W tym wyjątkowym i radosnym dniu, w którym wspominamy
Wielką Tajemnicę Wiary, tajemnicę Narodzenia Syna Bożego,
życzymy Wam i sobie, aby radość mająca źródło w tej Prawdzie,
nieustannie w nas odżywała i przepełniała nasze serca.
Wpatrując się w Narodzonego Pana, otwórzmy oczy naszych serc
na Jego żywą i prawdziwą obecność, nie tylko w historii Betlejem,
ale w Tajemnicy Eucharystii, poprzez którą On wciąż Jest pośród nas,
wciąż bliski, wciąż czekający i szukający nas,
On będący prawdziwie Emmanuelem – Bogiem z nami.
Przyszedł na świat, by wejść w naszą historię,
przemienić ją swoją Miłością, oczyścić z wszelkiego brudu,
uwolnić z wszelkich kajdan, umacniać i karmić nas sobą.
Przyszedł miłując i ucząc miłować. Przyszedł, by dać nam Życie!
…Obyśmy to odkryli, pojęli i uwierzyli.
 
Pochylając się nad Tajemnicą Miłości
              otaczamy modlitwą
 
                                                              Wasi Duszpasterze
This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.