NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE

Oto Serce, które tak ukochało ludzi, że niczego nie szczędziło…

W czerwcu wspólnie gromadzimy się na nabożeństwach ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Porządek nabożeństw czerwcowych w naszym kościele:
- w dni powszednie o godz. 18.00
- w niedziele o godz. 17.30.
- w każdy piątekczerwcowe czuwanie modlitewne rozpoczynać będziemy o godz. 20.15 i kończyć Apelem Jasnogórskim ok. godz. 21.00.

_______________

„Miłujące Serce gotowe jest na cierpienie. Bóg wystawia się na ryzyko bycia zranionym. Ryzykuje, że Go odrzucimy, gardząc Jego nieskończoną miłością. Bóg, wiedząc o tym, nie odsuwa się. Do końca objawia swoje umiłowanie. Nie zniechęca się. Jego Serce bije dla człowieka z miłości. W niekończącym się refrenie: To jest Ciało moje za was wydane… To jest Krew moja za was wylana…" (por. 1 Kor 11, 23-26).

 „To Serce jest cierpliwe jak serce matki, która wpatruje się w swe dziecko. Pełne łaskawości, czyli nieskończonych darów spływających na człowieka.To Serce nie zazdrości, ale raduje się z najmniejszej iskierki dobra, która rozbłyskuje w życiu człowieka. Ono nie szuka poklasku ani pierwszych miejsc. Pycha w Nim nie gości. Nie szuka swego, oddając wszystko stworzeniu, dla którego bije. Choć tak wiele razy oszukiwane, nie unosi się gniewem i nie pamięta złego.
Jego pieśnią jest pieśń prawdy, a każda niesprawiedliwość raną.
To Serce wszystko znosi. Daje szansę za każdym razem, gdy człowiek przed Nim staje. Ono jest tak mocne, że nawet przebite bije dalej. Wszystko przetrzyma. Bo „Miłość nigdy nie ustaje” (1 Kor 13, 8).”
Robert Więcek SJ

Przyjdźcie do Mnie wszyscy (Mt 11, 28). Chrystus każdego z nas zaprasza, na każdego czeka…

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.