ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

W niedzielę 12 maja dzieci z klas 4-tych z naszej parafii przeżyły rocznicę swojej Pierwszej Komunii Świętej. Uroczysta Msza Św., podczas której dzieci podziękowały Panu Bogu za ten wyjątkowy dar, została odprawiona o godz. 12.30.
Podczas homilii Ksiądz przywołał w pamięci dzień ich Pierwszej Komunii Świętej, czystość i drżenie serc, pragnienie by przyjąć Pana Jezusa obecnego w tej kruchej Hostii

Co zmienił ten rok w życiu dzieci, rodzin i nas wszystkich? Co z pragnieniem serca? Jak bardzo przyjaźń z Jezusem pomagała nam wszystkim żyć piękniej? Ks. Krzysztof przypomniał dzieciom jak dbać, aby relacja z Panem Jezusem była ciągle żywa, aby On żył w naszych sercach… Odnosząc się do słów Ewangelii przypomniał również, jak bardzo Chrystus nas kocha, zna nasze serca i troszczy się o nas, jak Dobry Pasterz o swoje owce.


Na zakończenie Mszy św. każde z dzieci złożyło na ołtarzu białą różę, w podziękowaniu za dar, jakim jest żywa obecność Jezusa w Sakramencie Eucharystii.

Najpiękniejszym podziękowaniem jest zawsze jednak życie – w komunii z Bogiem.
Aby dzieci pragnęły Pana Jezusa każdego dnia bardziej, potrzeba nam, dorosłym przykładem swego życia pokazywać tę najpiękniejszą z dróg, pośród tylu innych. To droga miłości, której uczy nas Jezus mieszkający w naszych sercach.  Wschłuchajmy się w Jego głos…  Otoczmy modlitwą dzieci, by zawsze kochały Boga całym sercem.

Jezu ukryty w Eucharystycznym Chlebie, zostań z nami…

„Chryste, jak światło oświeć mnie i prowadź!
Chryste, jak tarcza osłoń mnie i ukryj! (…)

Chryste, bądź dziś we mnie, bądź i poza mną!”
Modlitwa św. Patryka

 

  
Więcej zdjęć

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.