PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał im, mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» Tak samo i kielich wziął po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.” Łk 22,19-20

I oto nadszedł dzień 5 maja, w którym dzieci z naszej parafii wyraziły gorące pragnienie przyjęcia po raz pierwszy Pana Jezusa do swoich serc.

„Tak czekałem na tę chwilę by usłyszeć głos Twój Panie, w sercu mam radości tyle, miłość Twa przepełnia mnie.”

Wielka to radość dla dzieci, rodziców, rodziny, księży, dla całej wspólnoty parafialnej, gdy kolejne serca pragną karmić się żywym Jezusem.
Na pragnienie małych parafian i prośbę ich rodziców odpowiedział ksiądz Proboszcz, który udzielił dzieciom pierszej Komunii świętej.

Słysząc radosny śpiew dzieci: „Dzisiaj spojrzał na mnie Pan. Powiedziałem mu: Kocham Cię!”, można było doświadczyć szczerej, dziecięcej miłości do Boga.

Módlmy się o to, abyśmy ufali Panu, abyśmy zawsze odpowiadali na Jego zaproszenie, abyśmy jak najczęściej posilali się Jego Ciałem i Słowem. „Ci co zaufali Panu odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia.”

Dzieci przez kolejne dni przeżywały „biały tydzień”. Codziennie przychodziły na nabożeństwo majowe i uczestniczyły we Mszy św., podczas której karmili się Słowem i Ciałem Jezusa. Księża przypominali dzieciom, aby starały się mieć czyste serce, które będzie gotowe na częste spotkania z Jezusem i aby swoim życiem pokazywali innym, że są blisko Boga.

Rodzice dzieci pierwszokomunijnych

 

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.