ZMIANY PERSONALNE W PARAFII. POŻEGNANIE KSIĘDZA MICHAŁA

Początek lutego był w naszej Parafii czasem zmian.
Na mocy dekretu Księdza Prymasa zakończył posługę w naszej wspólnocie ks. Michał Szalaty, wikariusz, który przeniesiony został do Parafii pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu.

W niedzielę 3 lutego podczas Mszy św. o godz. 8.30 uroczyście pożegnaliśmy ks. Michała, dziekując Mu za Jego zaangażowanie w budowanie życia duchowego naszej Parafii. Za serce, dobro, które zostawił w drugim człowieku, za towarzyszenie nam  w radościach i troskach, a nade wszystko za otwieranie naszych serc na Chrystusa – dziękujemy…

Księdzu Michałowi życzymy pięknych owoców posługi w nowej Parafii, poddawania się z ufością i radością wszystkim Bożym planom.

W naszej wspólnocie parafialnej serdecznie witamy nowego wikariusza, ks. Krzysztofa Kubaszewskiego, który zgodnie z wolą Księdza Prymasa przybył do nas z Parafii pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu.  Ks. Krzysztofowi życzymy potrzebnych łask Bożych w Jego posłudze pośród nas, radości, jaką niesie wspólne patrzenie na Chrystusa…

                                                                                          Admin

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.