DOŻYNKI PARAFIALNE

W niedzielę 9 września przeżywaliśmy w naszej parafii święto dziękczynienia za tegoroczne zbiory.  Podczas Mszy św. o godz. 12.30 pobłogosławiony został chleb, wieńce żniwne, przyniesione przez rolników, a także ziarno zbóż na zasiew. Owoce ziemi zostały złożone przed Ołtarzem Pana.
Święto to uświadamia nam tak wiele… Zapominamy dziś często – przypominał nam ks. Proboszcz – że to od Bożego błogosławieństwa tak wiele zależy.
Beze Mnie nic uczynić nie możecie” (J 15, 5)
A ze Mną góry przenosić będziecie…

A oto dziś tak często człowiek stawia siebie na piedestale, choć to miejsce należy do Boga, Stwórcy i Pana wszystkiego.

Dlatego, przynosząc dziś owoce ziemi i pracy ludzkich rąk, stajemy w postawie uwielbienia. Za wszystko, co dzięki Bożej hojności staje się naszym udziałem. Ale na dziękczynieniu – podkreślił ks. Proboszcz – nie możemy się dziś zatrzymać. Ani na modlitwie błagalnej o Boże dary, ani przebłagalnej za nasze odejścia.

"Potrzebne nam to, do czego zaprasza nas dziś Ewangelia – nasza modlitwa ma być naszym szukaniem zrozumienia i poznania Boga, wsłuchiwaniem się w Jego głos…" – mówił Ks. Proboszcz.
« Effatha », Otwórz się! – zaprasza nas dziś Bóg. By nasze życie stało się nowym życiem… Życiem z Boga i życiem z Bogiem.
I Jego wielkim uwielbieniem. Bo „błogosławi ci Pan, Bóg twój, we wszystkich twoich zbiorach, w każdej pracy twych rąk,  abyś był pełen radości” (Pwt 16,15).

Więcej zdjęć

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.