NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE

W czerwcu wspólnie gromadzimy się na nabożeństwach ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W tym roku, w czasie trwania Oktawy Bożego Ciała, nabożeństwo to było połączone z procesją eucharystyczną wokół kościoła.

Od niedzieli 10 czerwca wraca w stały porządek nabożeństw czerwcowych
- w dni powszednie o godz. 18.00
- w niedzielę o godz. 17.30.
 Wyjątkiem będzie każdy piątek – nabożeństwo czerwcowe będzie odprawiane o godz. 20.15 i kończyć się będzie Apelem Jasnogórskim ok. godz. 21.00.


Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy, do wspólnego trwania przy Sercu Jezusa, przebitym za nas, bijącym dla nas…

 „Teraz i dzisiaj Chrystus żyje, kocha nas i ofiarowuje nam swoje Serce (…), które “tak bardzo umiłowało ludzi”, a które tak mało jest kochane…”

"Z Serca Pana Jezusa bierze się początek każdego z nas. Uczmy się od tego Serca miłości Boga i zrozumienia tajemnicy grzechu – tajemnicy nieprawości. Przybliżajmy się każdego dnia do tego źródła, z którego płyną zdroje wody żywej. Wołajmy za samarytańską kobietą: “Daj mi tej wody”, bo ona daje życie wieczne. Serce Jezusa gorejące ognisko miłości. Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechu nasze – zmiłuj się nad nami!"
Jan Paweł II


 

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.