PRZYJĘCIE NOWYCH LEKTORÓW

W sobotę 19 maja w katedrze gnieźnieńskiej odbyła się Msza św., podczas której bp Krzysztof Wętkowski udzielił błogosławieństwa blisko 200 nowym ceremoniarzom, lektorom i animatorom LSO.
Było wśród nich 5 nowoustanowionych lektorów z naszej parafii:
Szymon Konieczka, Patryk Matusiak, Szymon Nijak, Piotr Pękała, Cyprian Świercz.

W wygłoszonej przed błogosławieństwem homilii biskup pomocniczy gnieźnieński przypomniał nowym lektorom, ceremoniarzom i animatorom o istocie czynności, których wypełniania się podejmują. „Jesteście wezwani do tego, aby pomagać innym odczuwać bliskość Boga w liturgii” – podkreślił bp Wętkowski dodając, że nie jest ona teatrem ani zwykłym wydarzeniem, ale spotkaniem z Bogiem żywym. Mszę św. koncelebrował ks. Michał Szalaty – Dekanalny Duszpasterz LSO oraz Opiekun Ministrantów w par. bł. Bogumiła.

W niedzielę Ks. Proboszcz dokonał poświęcenia alb oraz oficjalnego przyjęcia nowopromowanych lektorów do służby Słowu Bożemu w naszej parafii. Młodzi lektorzy otrzymali egzemplarz Pisma św. oraz Testimonium poświadczające ich posługę. Podczas Mszy św. o godz. 10.00 homilię wygłosił ks. Michał.

 

 

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.