PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Spotkanie najpiękniejsze z możliwych… z Żywym Bogiem – w Komunii Świętej. Któż z nas pojmie ten wielki cud? Jak nie przyjąć tak ogromnej miłości?
To pierwsze spotkanie z Chrystusem w Eucharystii dzieci z naszej parafii przeżyły w dwóch grupach, w dwie kolejne niedziele ( 6 i 13 maja) o godz. 12.00.

„Uroczysty dzień Komunii – śpiewały dzieci -
jest największą mą radością.
Jezus Żywy w moim sercu
dziś objawił miłość swą.” (…)

To ta miłość, tak potężna i zarazem tak pokorna, że przychodziw kruszynie Chleba”, by zamieszkać w sercach najmniejszych… Wielka to radość dla całej wspólnoty parafialnej.

„Trwajcie w miłości mojej” usłyszały dzieci w Ewangelii. Trwajcie, ale też idźcie… pokazać światu tę miłość, którą się karmimy. O tym przypominał dzieciom Ksiądz Proboszcz życząc im, aby każdy, najdrobniejszy gest miłości, który uczynią – pozwolił innym zbliżyć się Chrystusa. Aby wszyscy, którzy na dzieci będą patrzeć  – rozpoznały Jezusa w ich sercach. To o takie trwanie w miłości prosił dziś Chrystus, to do takiego zjednoczenia z Nim w komunii zaprasza On sam.
A wtedy  – niebo, którego przedsmak przeżywamy w Sakramencie Eucharystii, będzie naszym udziałem – dziś, tu w sercu… i w wieczności.

Rodziców dzieci pierwszokomunijnych  – Ks. Proboszcz prosił z troską słowami Chrystusa; «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im» (Mk 10,14). Przypomniał tez rodzicom jak wielki dar spoczywa w ich dłoniach, jak ogromne to wyróżnienie, jak wielkim zaufaniem obdarzył ich Bóg powierzając im te dzieci. Prosił, aby rodzice przyprowadzali je do Chrystusa, by swoim życiem pokazywali jak żyć z Nim w wielkiej bliskości i zażyłości.

Każda z grup dzieci przeżywała swój „biały tydzień” – dzieci przychodziły codziennie na nabożeństwo majowe i Mszę św. – by trwać w  komunii z największym ich Przyjacielem, by dziękować za dar Eucharystii.

O to by dzieci potrafiły odpowiadać na zaproszenie Jezusa, by w komunii z Nim odkrywały miłość, by chciały z dziecięcą radością nieść Go innym, a także by miały przykład w rodzicach – módlmy się całą wspólnotą parafialną.

Admin

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.