SAKRAMENT BIERZMOWANIA

"Niech rozpali się w nas dar bierzmowania!”
W niedzielę 15 kwietnia, podczas Mszy św. o godz. 12.30 ks. Biskup Krzysztof Wętkowski udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z naszej Parafii. 68 młodych ludzi wyraziło pragnienie przyjęcia darów Ducha Świętego. Zostali oni otoczeni  modlitwą Ks. Biskupa oraz wszystkich osób uczestniczących w tej uroczystej Mszy świętej – kapłanów, rodziców, świadków bierzmowania, rodziny i przyjaciół. Każdy z bierzmowanych został namaszczony przez Ks. Biskupa świętym krzyżmem, przyjmując przez jego ręce dar Ducha Świętego.

Bierzmowanie – „sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego”… czym jest dla młodego, współczesnego człowieka? Krokiem na drodze do uświęcenia, do upodobnienia się do Chrystusa…  Jest otwarciem serca na dary Ducha Świętego: mądrości i rozumu, rady i męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej.
To Duch Święty uzdalnia do promieniowania wiarą, do bycia odważnymi apostołami Chrystusa na miarę naszych czasów.
Sakrament działa z wielką mocą! Ale nie na siłę.

Duch Święty potrzebuje naszego otwarcia się, naszej wewnętrznej wolności i dyspozycji. Czeka na naszą zgodę, na nasze wolne TAK, oto jestem. Owszem można się przed Nim zamknąć, ale można też przez wiarę i pokorę otworzyć Mu drzwi własnego serca na oścież…
Duch Święty przychodzi do człowieka z wielką delikatnością, bez narzucania się, w ciszy serca oczekującego na Jego zstąpienie.” o. Dariusz W. Andrzejewski CSSp

Prosząc Boga o otwarcie się  młodych ludzi na działanie Ducha św., trzeba również nam dorosłym stanąć w prawdzie przed Bogiem i zadać sobie pytanie: „Co zrobiłem z darami Ducha Świętego? Co zrobiłem z samym Duchem Świętym, którego otrzymałem jako niewymowny dar?” Czy moim życiem pokazuję, że żyję według Ducha, który we mnie mieszka?

 „Nie dopuśćmy do tego, żeby ten wielki dar się w nas wyziębił! Niech się dar bierzmowania w nas rozpali i przynosi jak najwięcej owoców!” o. Jacek Salij

Módlmy się o to dla młodych, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Niech swoje życie kształtują współpracując z Bożą łaską, umocnieni darami Ducha Świętego.
Ks. Biskup prosił bierzmowanych w homilii, by w swoim życiu nie zatrzymyawali się na tym, co powierzchowne (jak czyni to świat),  lecz  by szukali głębi – tej, która wynika z obecności  Ducha Świętego w ich sercu…

Na zakończenie uroczystości młodzież podziękowała Ks. Biskupowi  za udzielenie Sakramentu Bierzmowania, kapłanom naszej Parafii -  ks. Proboszczowi, ks. Krzysztofowi i ks. Michałowi za przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu, a także rodzicom, wychowawcom, katechetom – za wszystko co uczynili, by przybliżyć ich do Boga.
Ciepłe słowa do bierzmowanych i ich rodziców skierował ks. Proboszcz.  Wyraził swą wdzięczność wobec rodziców przypominając im jednocześnie o ich powinności bycia dla swoich dzieci pierwszym wzorem tego, co znaczy żyć według Ducha Świętego.
Wszyscy bierzmowani otrzymali Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych „YouCat”, by sięgając do niego  stawali się ludźmi coraz bardziej dojrzałymi w wierze.


Admin

Więcej zdjęć

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.