ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

„Przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie”  Ml 3,1
2 lutego obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego (w polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej). Tego dnia Kościół wspomina moment, w którym Jezus zgodnie z prawem żydowskim, jako pierworodny syn został ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej. Starzec Symeon ujrzawszy Dziecię Jezus nazwał je "Światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela".

Stąd dzisiejsze święto bogate jest w symbolikę światła. W naszym kościele podczas każdej Mszy św. miał miejsce obrzęd poświęcenia gromnic. Podczas Mszy św. o godz. 18.30 poświęcone zostały świece dzieci, które w tym roku przystąpią do I Komunii św. Ważny to dla nich dzień, który ma pozwolić im zobaczyć, że nikt inny jak tylko Chrystus jest tym, który oświetla drogi naszego życia. Wielka w tym rola nas dorosłych, by pomóc im dostrzec prawdziwe światło, pomóc poznać Chrystusa…

2 lutego przypada także Dzień Życia Konsekrowanego.  Dlatego naszą modlitwą w tym dniu obejmujemy tych, którzy swoje życie oddali na wyłączną służbę Bogu. Jest to dla nas również okazja dla wsparcia zakonów kontemplacyjnych.

„W dzisiejszym świecie, gdy znaki Bożej obecności coraz bardziej są zamazywane, gdy słyszymy, że wiara to sprawa prywatna, gdy jesteśmy świadkami szerzącej się tzw. „kultury tymczasowości”, osoby konsekrowane świadectwem swego radosnego życia mają pokazywać, że w Chrystusie można odnaleźć miłość prawdziwą, wierną, cierpliwą i wytrwałą; miłość, która nie kończy się przy pierwszym zderzeniu z przeciwnościami. W ten sposób życie osób konsekrowanych staje się praktycznym komentarzem Ewangelii w codzienności dzisiejszego świata (…)

Dzięki osobom konsekrowanym Miłość Boża staje się obecna pośród nas w całym swym bogactwie. Jest to miłość zatroskana, miłość cierpliwie czekająca, miłość poszukująca i miłość odnajdująca człowieka”  – pisze przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego bp Jacek Kiciński w Liście na Dzień Życia Konsekrowanego 2018.

O takie świadczenie o Bożej Miłości osób konsekrowanych módlmy sie wszyscy, dziękując Bogu za dar ich powołania.
 

Admin

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.