ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

W niedzielę 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Pragniemy ten dzień przeżywać w naszej parafii w duchu modlitwy i szczególnej łączności z wszystkimi, których dotyka cierpienie.
Wszystkich chorych i tych, którzy chcą ofiarować w ich intencji swoją modlitwę serdecznie zapraszamy na Mszę św. o  godz. 12.30. W czasie tej Mszy św. zostanie udzielony Sakrament Chorych.

Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Chorego, by zwrócić uwagę całego świata na prawdziwy sens cierpienia, którego nie da się zrozumieć –  nie dotykając tajemnicy Chrystusowego krzyża. W ten sposób Jan Paweł II pragnął również podkreślić godność człowieka dotkniętego cierpieniem.
Patronką tego dnia ustanowił Maryję, największą uczestniczkę cierpień Chrystusa. 11 lutego 1980 r. w homilii skierowanej do chorych mówił: „Cierpiący na różne choroby udają się z pielgrzymką do Lourdes z tą nadzieją, że za pośrednictwem Maryi objawi się w nich zbawcza moc Chrystusa (…)"  Właśnie tam chorzy otrzymują łaskę zrozumienia swoich cierpień, szacunku i pokory wobec tajemnicy, a zarazem wielkości ludzkiego życia…

„Człowiek w swoim cierpieniu pozostaje nietykalną tajemnicą”* – przypomina nam św. Jan Paweł II.

Bierze on udział w cierpieniu Chrystusa , który zna najbardziej ludzkie cierpienie, bo ono przeszyło Go do głębi…
„Nie miał On wdzięku ani też blasku,
aby na Niego popatrzeć [...]
Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi,
Mąż boleści, oswojony z cierpieniem (…)” Iz 53, 2-3
Ale również to ludzkie cierpienie opromienia blask zmartwychwstania Odkupiciela. Pokonanie śmierci i cierpienia przez Chrystusa staje się nadzieją

A zatem nosimy w sobie ślady Jego konania, ale i Jego życie…
„W cierpieniu kryje się szczególna moc przybliżająca człowieka wewnętrznie do Chrystusa, jakaś szczególna łaska…”*

Módlmy się za wszystkich, których dotyka krzyż choroby i cierpienia, aby zamieszkała w nich moc samego Chrystusa…
Niech nie zabraknie również w świecie ludzkiej wrażliwości na cierpienie drugiego człowieka. Tak by zawsze znaleźli się Ci, którzy pochylą się z miłością, mając w sercu słowa Chrystusa: „Mnieście uczynili…”
Wraz z Maryją, Matką Chrystusa, stojącą pod Krzyżem, zatrzymujemy się dziś przy wszystkich krzyżach współczesnego człowieka”.*

 

*Cytaty pochodzą z Listu Apostolskiego  SALVIFICI DOLORIS (O chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia) Ojca świętego Jana Pawła II
1984

Admin

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.