FRANCISZKAŃSKA ADORACJA ŻŁÓBKA

W niedzielę 28 stycznia gościliśmy w naszej parafii Braci Mniejszych Franciszkanów wraz z Młodzieżą Franciszkańską. Bracia posługiwali tej niedzieli podczas każdej Mszy św., ubogacali Eucharystię swoim śpiewem i słowem. Tego dnia raz jeszcze pochyliliśmy się nad tajemnicą Bożego Narodzenia – podczas  Franciszkańskiej Adoracji Żłóbka o godz. 15.00.
Ten czas, kiedy wspólnie kolędowaliśmy, słuchaliśmy Słowa Bożego i rozważań o cudzie narodzin Boga, miał nam wszystkim uświadomić, że Betlejem tak naprawdę jest w nas

Że to miejsce ukryte daleko od spojrzeń świata, może czasem pełne ciemności – to nasze serce, gdzie chce narodzić się Bóg. By wnieść tam swój pokój, radość… i byśmy to my potem stali się „narzędziem Jego pokoju”. On chce nadal przychodzić – również przez nas…

Niech słowa, którymi modlił się św. Franciszek z Asyżu, staną się naszą modlitwą i pragnieniem naszych serc:

„O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło tam, gdzie panuje mrok;
Radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw abyśmy mogli,
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;

Albowiem dając, otrzymujemy;
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.”

Dziękując Braciom Mniejszym Franciszkanom i Młodzieży Franciszkańskiej za ten pięknie przeżyty wspólny czas, życzymy sobie nawzajem, aby Pan Bóg rodził się w nas każdego dnia na nowo…

Admin

Więcej zdjęć

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.