WIZYTACJA KANONICZNA I BIERZMOWANIE

W poniedziałek 25 września gościliśmy w naszej parafii Księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka, Prymasa Polski. Był to dzień wizytacji kanonicznej. Ksiądz Prymas spotkał się z wieloma osobami z naszej wspólnoty parafialnej – z księżmi posługującymi w parafii, pracownikami kościoła i biura parafialnego, przedstawicielami wszystkich wspólnot, Radą Duszpasterską i Ekonomiczną. Pragnął w ten sposób poznać życie naszej Parafii, być pośrodku naszych trosk i radości. W tym, co budujemy wspólnie – wpatrując się w Jezusa.

Pięknym wydarzeniem tego dnia było spotkanie Księdza Prymasa z chorymi przebywającymi w dwóch Domach Opieki, mieszczących się na terenie naszej parafii. Ksiądz Prymas z miłością pochylił się nad ich cierpieniem i bólem, ujrzał wdzięczność i radość z tej obecności, z bycia blisko człowieka…

O godz. 18.00 uroczyście powitaliśmy Księdza Prymasa w naszej świątyni. Najpierw w drzwiach kościoła Dostojnego Gościa powitał Ksiądz Proboszcz, skąd w uroczystej procesji Ksiądz Prymas udał się do ołtarza. W modlitwie wzywaliśmy orędownictwa bł. Bogumiła, Patrona naszej Parafii, a Ksiądz Prymas ucałował relikwie bł. Bogumiła. Przy ołtarzu naszego Gościa powitali przedstawiciele wspólnoty parafialnej.  Następnie Ksiądz Proboszcz złożył sprawozdanie z życia Parafii z ostatnich 5 lat, bogatych w piękne wydarzenia budujące i umacniające naszą rodzinę parafialną.

Krótko po tym rozpoczęła się Msza św., podczas której Ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak, Prymas Polski udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z naszej parafii. Piękna to dla nas chwila, kiedy mogliśmy wspólnie z Księdzem Prymasem i naszymi kapłanami uczestniczyć w Eucharystycznej Ofierze przy tym ołtarzu, przy którym miało miejsce wiele sakramentalnych początków w naszym życiu… i wiele bliskich spotkań z Jezusem.

Dziś w tym miejscu, przez ręce Księdza Prymasa, sam Bóg posyła Swojego Ducha, aby młodych ludzi uzdolnić do bycia Jego odważnymi świadkami.
Umocnieni darami Ducha Świętego mają być światłem, a „nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem, ani nie stawia przed łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło Ci, którzy wchodzą” – mówiła Ewangelia tego dnia (Łk 8,16). Przez te słowa również Ksiądz Arcybiskup przypominał o zadaniu, jakie stoi przed Bierzmowanymi – by szukać swego miejsca w Kościele i oświecać drogę innym. Ksiądz Prymas powtórzył młodzieży słowa papieża Franciszka iż „Bogu podoba się jedynie wiara wyznawana życiem”. A życie z Chrystusem – to odważne wypłynięcie na głębię. Sakrament Bierzmowania zaś – mówił dalej Ksiądz Arcybiskup – to rozwinięcie żagla, otwarcie się na ożywczy powiew Boga. Dziś z całą mocą w te żagle Pan tchnął Swojego Ducha.

Otaczając modlitwą bierzmowaną młodzież, życzymy im by ta współpraca z Bożą łaską była widoczna w ich wyborach i postawach życiowych. By swoje życie kształtowali tylko w prawdzie i miłości.

Na zakończenie uroczystości młodzież wyraziła wdzięczność  Księdzu Prymasowi za udzielenie Sakramentu Bierzmowania, kapłanom naszej Parafii i rodzicom za wszystko co uczynili, by przybliżyć ich do tego spotkania z Bogiem. Słowa wdzięczności wobec Księdza Prymasa wypowiedział również Ksiądz Proboszcz – za pełną miłości, Ojcowską wizytę w naszej rodzinie parafialnej.

Następnie Ksiądz Prymas udzielił wszystkim zebranym w świątyni swego pasterskiego błogosławieństwa.

Admin

  Więcej zdjęć

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.