DOŻYNKI PARAFIALNE

W niedzielę 10 września odchodziliśmy dożynki parafialne – szczególny dzień dziękczynienia za tegoroczne zbiory oraz pracę tych, których codzienny trud  przynosi owoce dla dobra nas wszystkich. „Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich”.
Podczas Mszy św. o godz. 12.30 pobłogosławiony został chleb, wieńce żniwne, przyniesione przez rolników, a także ziarno zbóż na zasiew.

Ks. Proboszcz, sprawujący tę Eucharystię, podkreślał jak ważne jest słowo „dziękuję”. Przede wszystkim Bogu, Stwórcy świata, który powierzył naszej trosce ziemię i jej dobra, aby nam służyły.
Dalej tym, którzy z miłością, w trudzie pochylają się nad ziemią, dbając o to by wydała piękne owoce.

Przypominał nam wszystkim, że dbając o powierzone nam dobra, nigdy nie wolno nam stawiać siebie ponad Stwórcę.
Potrzeba nam pokory, której uczyć możemy się od rolników.
A patrząc na ich troskę o ziemię, mamy starać się dbać o glebę… naszych serc. By była żyzna i przynosiła najpiękniejsze owoce. Bo trzeba nam „być dobrym – jak chleb”. (św. brat Albert Chmielowski)

„Kiedy … przechadzasz się po polu i przyglądasz się swojej ziemi, zważ, że ty także jesteś polem Chrystusa, i dbaj także o siebie jak o swoje pole. … uprawiaj własne serce, aby było piękne dla Pana”. (św. Paulin z Noli)


Admin

Wiecej zdjęć

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.