ZAKOŃCZENIE OKTAWY BOŻEGO CIAŁA

„Postawcie Eucharystię w centrum swojego życia osobistego i wspólnotowego. Kochajcie ją, adorujcie ją… Żyjcie Eucharystią, dając świadectwo miłości Boga do ludzi.” Jan Paweł II
Oktawa po Uroczystości Bożego Ciała jest wielkim darem. Jest wyjątkowym czasem łaski danym nam, abyśmy wpatrując się w Jezusa, który daje nam siebie w Ofierze Eucharystycznej, zapragnęli trwać w Jego miłości, karmić się Nim – „Chlebem Życia”.
W czwartek 22 czerwca zakończyliśmy ośmiodniowe obchody ku czci Jezusa w Najświętszym Sakramencie.  Ale radość z Jego obecności pośród nas ma trwać nieprzerwanie i wychodzić poza mury kościoła, do naszych domów, gdzie nasza codzienność mówi o naszej wierze.

Tego dnia, po Mszy św. o godz. 18.30 wyszliśmy raz jeszcze w uroczystej procesji eucharystycznej do czterech ołtarzy ustawionych wokół kościoła. Za Jezusem, który chce uświęcać nasze drogi, błogosławić nam. Za Jezusem tak często niezauważonym… Który chce być blisko…
Czy my tego zechcemy, czy Mu uwierzymy?

Po procesji i błogosławieństwie ks. Proboszcz błogosławił przyniesione przez wiernych wianki splecione z pierwszych kwiatów i ziół leczniczych -  symbol ludzkiej pracy i dar Boży służący ludziom i wszelkim stworzeniom. Prosił też Boga o opiekę nad polami oraz o dobre plony.
Ks. Proboszcz podziękował wszystkim – dzieciom i dorosłym, którzy trwali w adoracji Jezusa w Oktawie Bożego Ciała. Dziękował tym, którzy przygotowali ołtarze oraz oprawę Mszy św.  i procesji, dziewczynkom, które wytrwale gromadziły się wokół Jezusa sypiąc dla Niego kwiaty, chłopcom, którzy nieśli różaniec.

Galeria Zdjęć

                                                                                                                                                                      Admin

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.