UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

15 czerwca obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). Zatrzymujemy się tego dnia nad cudem Eucharystii…, w której Jezus Chrystus, Żywy Bóg staje pośród nas, daje nam siebie, abyśmy mieli życie z Niego…  On w Eucharystii „nadal miłuje nas «aż do końca», aż po dar swego Ciała i swojej Krwi”. Benedykt XVI
Na ile dziś ta prawda jest w centrum naszego życia?… Na ile wierzymy, że Eucharystia to „potęga miłości zmartwychwstałego Pana, który także dziś łamie dla nas chleb i powtarza «Czyńcie to na moją pamiątkę».


Po uroczystej Mszy św. o godz. 12.30 wyszliśmy w procesji eucharystycznej na ulice naszego osiedla, z Jezusem w Najświętszym Sakramencie, by ukazać światu, że „myśmy poznali i uwierzyli tej Miłości…”

Procesja przeszła ulicami: Laubitza, Sikorskiego, Zabłockiego, Staszica (w kierunku banku), powrót ul. Zabłockiego.
Ołtarze przygotowane na trasie procesji , tak bogate w wymowie, zatrzymywały nas nad tą prawdą , której trzeba każdemu z nas na nowo uwierzyć . Chrystus żyje pośród nas i dla nas…
Każdy ołtarz przypominał nam o Jego obecności pośród nas:
…w Eucharystycznej Ofierze Ciała i Krwi,
…przez życie i słowa Jego Matki,
… dzięki mocy Jego Ducha,
… i  w mocy Jego słowa

Ten dzień, ta uroczystość ma otworzyć nasze oczy i nasze serca – na dar i cud Eucharystii.
„Panie, otwórz me oczy na Eucharystię,
a potem, na każdej Eucharystii otwieraj mi oczy na SIEBIE”
bp G. Ryś
W niej tak ściśle jednoczymy się z Bogiem, jest ona „sakramentem wielkiej zażyłości”…

Każdy z nas , na zakończenie procesji, przy ostatnim ołtarzu otrzymał wypisane na karteczce słowa z Ewangelii wg św. Jana, mówiące o zjednoczeniu z Chrystusem i trwaniu z Nim – przez miłość. Słowa, które zabraliśmy ze sobą… na naszą drogę życia.

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.” J 15,9-11

Ks. Proboszcz prosił nas, abyśmy tę miłość nieśli innym, nieśli światu.  Byśmy dzielili się nią, jak chlebem… Na tę drogę otrzymaliśmy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Ks. Proboszcz wyraził wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do tego, abyśmy mogli pięknie przeżyć to spotkanie z Jezusem wychodzącym na nasze drogi – osobom, które przygotowały ołtarze oraz oprawę Mszy św. i procesji.

Do czwartku włącznie trwa Oktawa Bożego Ciała. Msze św. z procesją,  w dni powszednie o godz. 18.30, a w niedzielę o godz. 18.00. W Oktawie nabożeństwa czerwcowe odprawiamy po Mszy św. wieczornej. Po nabożeństwie wyrusza procesja wokół kościoła. Zapraszamy dziewczynki do sypania kwiatów, chłopców do niesienia różańca oraz dzieci komunijne w albach.

Admin

 

 

 

Więcej zdjęć

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.