ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ

W niedzielę 21 maja, podczas Mszy św. o godz. 11.15 dzieci z kl. IV z naszej Parafii przeżywały rocznicę swojej I Komunii Świętej.  W tym dniu wielkiego dziękczynienia za dar  Eucharystii, cała wspólnota parafialna dzieliła radość dzieci i rodziców.
Ile Komunii, ile spotkań z Jezusem przez ten rok… Co z poruszeniem serca, które dzieci odczuwały podczas pierwszego spotkania z Jezusem? Ile z tego jest dziś, jakie są pragnienia ich serc, czy idą za tym, co mówi do nich Pan Jezus, czy słyszą Jego głos?… w dziecięcej codzienności – te pytania zadawał im dzisiaj Ks. Proboszcz, który sprawował tę uroczystą Eucharystię.


Ufamy, że każde z tych dzieci ma piękne pragnienia w sercu. Dziś, w tę ważną rocznicę, każde z nich na to pytanie odpowie same. Może ten dzień dany jest nam wszystkim właśnie po to, by nie tylko składać Bogu dziękczynienie, ale na nowo obudzić serca dzieci i nas  – dorosłych.
Ks. Proboszcz życzył dzieciom, by słowa „Przyjdź Panie Jezu”, jak w dzień I Komunii Świętej, były wciąż aktualne, żywe. By owocem doświadczenia bliskości Jezusa była była radość, którą zechcą się dzielić z innymi. Rodziców zaś prosił Ks. Proboszcz, by przyprowadzali dzieci do Chrystusa i pomagali  rozpalać w nich wciąż na nowo iskrę Jezusowej miłości.

„Wytrwajcie w miłości Mojej” – prosi Jezus każdego dnia.
„Jeżeli mnie miłujecie – mówi Pan – będziecie zachowywać moje przykazania”.  „…Przyjdę do Was.”

Na zakończenie Mszy św. każde z dzieci złożyło na Ołtarzu Chrystusowym białą różę, w podziękowaniu za dar, jakim jest żywa obecność Jezusa w Sakramencie Eucharystii.

Admin

Zobacz galerię zdjęć

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.