NABOŻEŃSTWA MAJOWE

Maryjo, módl się za nami…
Zbliża się maj, miesiąc, w którym Kościół wyśpiewuje chwałę Maryi. Słowa pieśni maryjnych i Litanii Loretańskiej rozbrzmiewać będą w kościołach, przed wizerunkami Matki Bożej w przydrożnych kapliczkach… 
Na nabożeństwach majowych w naszym kościele gromadzić będziemy się:  
w dni powszednie o godz. 18.00,
w niedzielę o godz. 17.30, przed Mszą św. wieczorną.
Wyjątkiem będzie każdy piątek – nabożeństwo majowe będzie odprawiane o godz. 20.15 i kończyć się będzie Apelem Jasnogórskim ok. godz. 21.00.

Do udziału w nabożeństwach serdecznie wszystkich  zapraszamy.

Nabożeństwa majowe  są dla nas okazją, by wyśpiewując przymioty  Maryi, prosić wspólnie  z ufnością  „módl się za nami..”. To również okazja by przez cichą osobistą  modlitwę – zawierzyć Matce Bożej wszystko to co trudne, bolesne, co po ludzku niezrozumiałe.  Bo któż jak nie Ona  -  z macierzyńską  miłością i  troską przedstawi to wszystko swojemu Synowi…
Pocieszycielka, Pośredniczka…, najpewniejsza droga do Chrystusa.

Tyle w Niej czułości,  cichości i pokory…
Ona nigdy nie zatrzymuje uwagi na sobie, lecz  zawsze kieruje nas ku swemu Synowi.
Prosi nas „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5), uczy jak być gotowym do pełnienia  Jego woli – w tym co nasze,  codzienne, trudne.
Uczy nas ufności.

 

„Maryjo, cała przeczysta!
W Tobie i przez Ciebie Bóg do nas mówi.
Wyproś nam serce proste,
napełnij nas swoją radością.
Dziewico mówiąca FIAT i śpiewająca MAGNIFICAT,
uczyń nasze serca tak przejrzystymi jak Twoje. (…)”

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.